Lika villkor

Policyer och handlingsplaner

Kontakt

Personalavdelningen
E-post: parasto.rosencrantz@su.se

Studentavdelningen
E-post: likavillkor@su.se

Andra webbplatser

Länkar till andra webbplatser om arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor.

Knapp till styrdokument