Detta innebär bl.a.

  • att inga reserver förs över till Ladok
  • att det går enkelt att få fram reserver i rätt urvalsgrupp
  • att man kan stryka reserver/antagna som inte är aktuella
  • att det enkelt går att ta fram e-postlistor till antagna och reserver som ska erbjudas en plats
  • att sökande själva kan lägga in återbud på antagning.se/universityadmissions.se

Riktlinjer för reservantagning och återbud

Vad är det som gäller vid reservantagning och återbud? Information om det finns här:

Riktlinjer för reservantagning och återbud

Något du undrar över i reservantagningen?

Här har vi samlat de vanligaste frågorna:

FAQ - reservantagning

Behörighet för att kunna reservanta

För att få behörighet till funktionen reservantagning på NyA-webben, måste du delta vid ett utbildningstillfälle. Tänk på att anmäla dig till ett utbildningstillfälle i god tid innan du ska påbörja reservantagning på NyA-webben.

Om du är ny användare av NyA-webben måste du även delta i utbildning för att får behörighet till NyA-webben. 

För mer information och anmälan:

Utbildningar NyA-webben