Vem behöver skicka in?

Uppgifterna om programunderlag ska inkomma från kursägande institution, i de fall där vissa av er samarbetar om kurser/program får ni samråda med varandra.

Detta gäller endast er som har kurser som uppfyller något av följande kriterier:

  • Kurser som kan sökas som både fristående kurs och inom program, men där programstudenterna ska ha platsgaranti
  • Kurser som är sökbara enbart inom program

Du ska inte skicka in:

  • För kurser som har antagningsförfarande Endast registrering
  • För kurser som har Inget urval och som kan sökas som fristående kurs
  • Programunderunderlag för den första terminen på ett program eftersom studenten registreras på de kurser den ska läsa termin 1. Det är först från termin 2 på ett program som det kan vara relevant att låta programstudenter söka kurs inom program via antagning.se
  • Kurser som kan sökas som både fristående kurs och inom program, men där programstudenterna inte ska ha platsgaranti

Vilka programstudenter är aktuella?

Enbart programstudenter som har en aktiv studieperiod kommer kunna söka som programstudenter om inte tillfällesbyten genomförs i Ladok.

Med aktiv studieperiod menas programmets nominella studietid. Ett kandidatprogram som påbörjades HT 2015 har en nominell studietid mellan HT2015-VT2018 och en specifik programtillfälleskod. Studenter som påbörjade ett kandidatprogram HT15 eller tidigare kommer alltså inte att kunna söka som programstudenter VT2019 förrän tillfällesbyten genomförts på dessa studenter i Ladok. Tillfällesbytet måste göras innan deadline angiven i tidplanen.

Notera att ett tillfällesbyte i sig inte räcker utan programunderlaget behöver inkomma till antagningen innan deadline för respektive omgång.

Fyll i programunderlagsuppgifterna i excelfilen

HT2023 Programunderlag (41 Kb)

  1. Spara ner filen till din dator och namnge den med institutionskod istället för XXX.
  2. Fyll i uppgifterna i excelfilen och mejla den till: antagningsunderlag@su.se

Tänk på att ni kan använda en rullista vid fältet för Programkod, i vilken ni kan välja aktuell programkod. Om ni saknar någon programkod, hör av er, så lägger vi till den. (Rullista finns även vid fälten för Platsgaranti och Enbart sökbar för programstudenter)

Vid frågor eller funderingar om programunderlag, hör gärna av er till antalla@su.se