Tillgodoräknande

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Studieadmin
  6. Tillgodoräknande

Tillgodoräknande

Rätten att få tidigare studier och yrkesverksamhet prövade för tillgodoräknande finns reglerat i högskoleförordningen. Ett beslut om tillgodoräknande är ett myndighetsbeslut som går att överklaga och universitetet måste arbeta för en rättssäker och likvärdig ärendehantering. Studentavdelningen uppdaterar information för medarbetare om de regler och handläggningsrutiner som måste följas under ärendets gång. Studentavdelningen tar också tar fram mallar för ansökan och beslut samt ger stöd vid bedömning och beslut.

Regler och handläggningsordning för tillgodoräknande

Rektor har den 10 december 2020 beslutat om en revidering av Regler och handläggningsordning för tillgodoräknande. Dokumentet ersätter tidigare beslut.

Omvandling av utländska poäng

Stockholms universitetet följer den rekommenderade modellen för poängomvandling som återfinns i Europeisk manual för erkännande av kvalifikationer för erkännande av högre utbildning (EAR-HEI).

KONTAKT

Handläggare för tillgodoräknande av utbildning på Studentavdelningen

E-post: tillgodo@su.se