Beställning av tentamenstillfälle

TE Exam är applikationen som används för beställning, planering och schemaläggning av tentamen. OBS! Kontakta omgående Tentamensservice om tentamenshandlingar eller material inte kan lämnas i tid – Detta för att planera för nödvändiga åtgärder.

Beskrivning/rutiner för beställning av tentamenstillfälle i TE Exam

Beställa tentamenstillfälle (inloggning: TE Exam)

Inlämning av tentamenshandlingar

Tentamenslydelsen, eventuella försättsblad, ifylld blankett:  Tentamensinformation (342 Kb)  samt övriga handlingar skickas i PDF-format, via e-post senast 5 arbetsdagar innan tentamenstillfället till: tentamenslydelse@su.se. OBS! Av säkerhetsskäl ska avsändaren använda sitt e-postkonto (eller funktionsadress) *@su.se på Stockholms universitet för utskicket. Ange kurskod samt datum för tentamenstillfället i e-postmeddelandets ämnesrad. För information till tentamensvärdar och tentander i sal, fyll i blanketten Tentamensinformation längst ned vid rubriken: Eventuell övrig information till skrivsal.

Administrativ information angående salstentamen förmedlas samtidigt med detta mail, ange även information om någon annan än den som beställt tentamen ska vara mottagare av återlämnad tentamen.

Senast 5 kalenderdagar innan tentamenstillfället måste eventuellt fysiskt material till en tentamen skickas via internpost/gods till Tentamensservice (Södra huset, Hus B, plan3). 

OBS! Kontakta omgående Tentamensservice om tentamenshandlingar/material inte kan lämnas i tid – Detta för att planera för nödvändiga åtgärder.

Vid digital tentamen laddar läraren upp tentamenslydelsen i Exia senast 5 arbetsdagar innan tentamenstillfället och åtkomstkoder samt PDF-version av tentamen i Exia skickas via e-post till Tentamensservices funktionsadress: tentamenslydelse@su.se. Ange kurskod samt datum för tentamenstillfället i e-postmeddelandets ämnesrad.

Digital tentamen

IT-avdelningen ansvarar för hårdvara, applikationen och IT-infrastrukturen som används för digital tentamen med Tentamenstjänsten (Exia). Kursadministratör/examinator vid institutionen ansvarar för att  lägga upp tentamen på rätt sätt. Mer information om tentamenstjämsten (Exia)

Läsårsindelning

Läsåret är indelat i två terminer som i sin tur är indelade i två perioder och fyra terminsdelar. Här hittar du datum för terminer samt periodindelning

Anpassad tentamen

Anpassad tentamen kan exempelvis innebära längre skrivtid, att sitta enskilt eller i mindre grupp eller att få använda dator och digitala hjälpmedel. 

Institutionen måste meddela Tentamensservice vilket stöd en student beviljats inför varje aktuell tentamen, för att studenten ska kunna placeras vid rätt plats vid tentamenstillfället. Tentamensservice behöver få samma information som står i Nais-intyget. Information (excel-fil) måste vara Tentamensservice tillhanda senast 8 kalenderdagar innan tentamenstillfället. Studenten måste även vara anmäld till det specifika tentamenstillfället för att få de beviljade stöden samt ha ett giltigt Nais-intyg.

Institution som får information om anmälda studenter som beviljats anpassad tentamen, ska inför varje tentamen, skicka en excel-fil med information i en tabell (se bild/exempel nedan) till stod.tentamen@su.se. Ange kurskod samt datum för tentamenstillfället i e-postmeddelandets ämnesrad. Rubrik på skrivningen kan vara ett namn som studenter lätt identifierar tentamen med. Samtliga stöd till en student anges i en och samma rad och kolumn.

En mall i (Excel-format) finns att hämta här - Obs filen laddas från BOX.

Exempel på en tabell med information som behöver meddelas för anpassad tentamen och beviljat stöd.
Exempel på tabell med information som behöver skickas till tentamensservice gällande anpassad tentamen - beviljat stöd.

 

processbild som visar central tentamensadministration
Processbild: central tentamensadministration.

 

Återlämning av tentamenshandlingar

Efter tentamen efterbehandlas tentamenshandlingar och listor och vi har som mål att skicka tentamenshandlingar nästkommande arbetsdag via internposten. Handlingarna adresseras till den ansvarige kursadministratören vid institution. Om handlingarna ska skickas till en annan mottagare, vänligen meddela detta i god tid via e-post till: tentamensservice@su.se.

Avbokning av tentamenstillfälle

Avbokning sker via e-post till: tentamensservice@su.se. OBS! Ange tentamens ID-nummer i TE Exam. Tentamensservice tar inga avgifter för avbokningar.