Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet består av fyra sektioner med sammanlagt 15 institutioner och fem centra/institut. Fakulteten har också verksamhet på fyra fältstationer fördelade över landet.

Naturvetenskapliga fakulteten ska

  • hävda den fria grundforskningen,
  • bedriva internationellt framstående forskning och utbildning,
  • bedriva undervisning baserad på resultat från och i nära kontakt med forskning,
  • bidra till samhällets utveckling genom att tillgodose dess behov av kunskap och kompetens inom naturvetenskap,
  • värna ett effektivt och rationellt, kollegialt baserat, arbetssätt.

Åtgärdsplan för det naturvetenskapliga området 2021-2022

Naturvetenskapliga fakulteten i siffror 2021