Studentavdelningen ger även verksamhetsstöd till universitetets institutioner, fakulteter, områden och ledning. Med utbildningens kvalitet i fokus ska Studentavdelningens verksamheter kännetecknas av professionalism, effektivitet, rättssäkerhet och tillgänglighet.

Arbetet inom avdelningen präglas av en hög servicenivå till studenter och institutioner genom telefon, besök, e-post, sociala medier samt genom utbildningsinsatser, informationsmaterial, webb och administrativa stödsystem. Det är viktigt att ständigt förbättra och effektivisera servicen för att skapa de bästa förutsättningarna för studenterna under studietiden.


Funktionsadresser

Infocenter: info@su.se
Antagning och studie- och karriärvägledning:
studentavdelningen@su.se
study@su.se
Disputationer: disputationer@su.se
Examen: examen@su.se
Frågor om verifiering av examensbevis: verification@su.se
Högskoleprovet: hp@su.se
Karriärservice: karriarservice@su.se
Stipendier: stipendier@su.se
Studentutbyte: studentutbyte@su.se
Tillgodoräknande av utländsk utbildning: tillgodo@su.se
Utbildningstolkning: tolksamordning@su.se

Funktionsadress för institutioner

Systemförvaltning/Ladok/Sisu: ladok@su.se