Organisation

Ekonomiavdelningen leds av ekonomichef Agneta Pantzare och avdelningen består av en central stab, en sektion för inköp och upphandling samt en sektion för redovisning.

Central stab

Staben arbetar med gemensamma ekonomiavdelningsfrågor, förvaltning av de ekonomiadministrativa systemen, behörigheter och lösenord kopplade till systemen, stiftelseadministration samt är redovisningsstöd åt universitetets holdingbolag. På sektionen arbetar ekonomer och systemförvaltare. Agneta Pantzare är chef för staben.

Inköps- och upphandlingssektionen

Sektionen arbetar med inköps- och upphandlingsfrågor såsom, e-handel, upphandling och avtalsuppföljning. På sektionen arbetar upphandlare, jurister, avtalscontroller och inköpssamordnare. Susanne Ekman är chef för sektionen.

Redovisningssektionen

Sektionen arbetar med betalningsflöde, bokslut och årsredovisning, kund- och leverantörsreskontra, stöd i externa projekt samt löpande redovisning. På sektionen arbetar ekonomer och ekonomihandläggare. Aldona Stowik är chef för sektionen.

Kontakt

Besöksadress

Universitetsvägen 10A, plan 4, Södra huset.

För anställda

Kontakta oss via Serviceportalen.

Faktura- och leverantörsinformation

Läs om fakturor, betalningar och e-handel med Stockholms universitet på sidan Leverantörsinformation.

För frågor om e-fakturor: kontakta oss via fakturaservice@su.se.
För frågor om e-handel: kontakta oss via ehandel@su.se.