Vi kommunicerar Stockholms universitet som helhet och skapar förutsättningar för kärnverksamheten att kommunicera. Avdelningens medarbetare ger råd och stöd utifrån sina expertfunktioner.

Kommunikationens syfte och mål

Kommunikationens uppgift är att bidra till att Stockholms universitet når sina verksamhetsmål, så som de anges i universitetets styrdokument, i detta sammanhang framför allt är de övergripande strategierna och kommunikationspolicyn

Funktionsadresser

Här finns universitetets samlade kommunikationsstöd - su.se/kommunikation>>