Rektors kansli omfattar tre sekretariat: Ledningssekretariatet, Planeringssekretariatet och Rättssekretariatet.

Ledningssekretariatet

Maria Wilenius är chef för Ledningssekretariatet. Foto: Niklas Björling

I Ledningssekretariatets uppdrag ingår att ge stöd till ledningen och bistå i besluts- och beredningsprocesser för universitetsstyrelsen, rektor, områdesövergripande rådet och Rebus. Sekretariatet ansvarar för kvalitetssäkringssystem för utbildning och forskning och för samordning av flera universitetsövergripande frågor såsom Civis, Stockholm trio, jämställdhetsintegrering och studentinflytande. Även akademiska högtider, konstintendenturen och Spökslottet ligger inom uppdraget.

Planeringssekretariatet

Planeringssekretariatet ansvarar bland annat för att upprätthålla och utveckla universitetets verksamhetsplaneringsprocess, styrdokumen för planerings- och budgetfrågor, att bistå ledningen, områdena, institutioner och avdelningar i planerings- och budgetfrågor, samt att tillhandahålla assistentstöd till rektor, prorektor och förvaltningschef.

  • Karin Lindén Fürstenbach är chef för Planeringssekretariatet.

Rättssekretariatet

Markos Stavroulakis. Foto: Marc Femenia

Rättssekretariatets arbetsuppgifter omfattar bland annat övergripande ansvar för högskolejuridiska och offentligrättsliga frågor, stöd i löpande juridiska frågor, samordning och beredning av disciplinärenden och förvaltningsrättsliga frågor, samt att bistå i immaterialsrättsliga frågor.

  • Markos Stavroulakis är chef för Rättssekretariatet.

Funktionsadresser

Här finns vi: Universitetsvägen 16, Bloms hus