Vårt uppdrag omfattar

Hos oss får du tillgång till all vetenskaplig litteratur du behöver inom universitetets ämnesområden. Du får åtkomst till till vetenskapliga databaser, e-tidskrifter och e-böcker inom och utanför Campus.

Biblioteket för studenter

Vi tillhandahåller och visar hur du hittar studiematerial som böcker, tidskrifter och databaser såväl analogt som digitalt. För dig som student har vi också verktyg för digital publicering av uppsatser, examensarbeten och projektrapporter i Digitala vetenskapliga arkivet (Diva).

Studieplatser och resursrum på Stockholms universitetsbibliotek

Våra bibliotek har studieplatser för enskilda studier och grupparbeten samt tillgång till datorer och annat för studiesituationen. Här finns också resursrum för dig med läshinder, samt ett särskilt arbetsrum för dig som lider av allergi.

Biblioteket för forskare och utbildare

Vi arrangerar kurser i vetenskaplig kommunikation och referenshantering. Vi bistår dig med personligt stöd och verktyg för elektronisk publicering, spridning och arkivering av din avhandling och dina artiklar.

Vi har även helhetsansvaret för publiceringsstöd och Stockholm University Press, kopplat till ökande önskemål om Open Access-publicering. Vi arrangerar även kurser för dina studenter, gärna i nära samarbete med dig som är kursansvarig lärare.

Funktionsadresser