Sektionen för uppdragssamordning (SUSa) har i uppdrag att samordna och initiera uppdrag och projekt främst inom skolverksamhet angående kompetensförsörjning, stöd för verksamhetsutveckling och forskning. I uppdraget ingår att underlätta samverkan mellan universitet och skolverksamhet i regionen.

Presentation av medarbetare vid SUSa

Utbildningar och uppdrag som samordnas vid SUSa

Vid sektionen samordnas ett antal utbildningar och uppdrag. Klicka på respektive utbildning för mer information.

Fler vägar in i läraryrket
Uppdragsutbildningen arbetar med att utveckla kortare kurser med flexibelt upplägg som ska främja tillträde till lärarprogram, exempelvis VAL (vidareutbildning av lärare), KPU (kompletterande pedagogisk utbildning) och ULV (utländska lärares vidareutbildning). Kurserna vänder sig också till den som kanske känner sig ovan vid akademiska studier och vill börja studera korta, fristående kurser med relevans för en framtida lärar- eller förskollärarexamen.

Lärarlyftet
En uppdragsutbildning som riktar sig till anställda lärare med lärarexamen som undervisar i ämnen de saknar behörighet för. Kurser som ingår i utbildningen leder till utökad ämnesbehörighet.Det är också möjligt att läsa en speciallärarutbildning som leder till speciallärarexamen.

Utländska lärares vidareutbildning (ULV)
En kompletterande utbildning för personer med en utländsk lärar- eller förskollärarexamen. Syftet är att ta vara på utländska lärares och förskollärares kompetens och ge ökade möjligheter till anställning i svensk skola eller förskola. Målet med utbildningen är att kompletteringen ska leda till en svensk lärarexamen.

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL)
En kompletterande utbildning för den som är verksam som lärare eller förskollärare men saknar examen. Varje antagen student får en individuell studieplanering som bygger på tidigare högskolestudier och lärarerfarenheter. Målet med utbildningen är att kompletteringen ska leda till en lärarexamen eller förskollärarexamen.