Arbetsmiljö

Arbetsmiljöhandlingsplan för Områdeskansliet för humanvetenskap (171 Kb) (senast reviderad 2022-06-09)

 

Besluts- och delegationsordning

Besluts- och delegationsordning för Områdeskansliet för humanvetenskap (442 Kb) (senast reviderad 2018-07-23)

 

Jämställdhet och likabehandling

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Områdeskansliet för humanvetenskap (275 Kb) (senast reviderad 2021-03-30)

Rutiner vid förekomst av diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (336 Kb) (fastställd 2018-12-18)

Åtgärdsplan jämställdhet och likabehandling 2021 (17 Kb) (senast reviderad 2021-04-15)

 

Miljö

Miljöplan för Humanvetenskapliga området (264 Kb)  (fastställd 2022-05-18)

Miljörutiner för Humanvetenskapliga området (260 Kb) (senast reviderade 2022-05-18)

 

Riktlinjer för tillämpningen av regler för arbetstid och tillgänglighet m.m.

Riktlinjer vid Områdeskansliet för humanvetenskap för tillämpningen av regler för arbetstid (430 Kb) (fastställda 2016-09-02)

 

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för Områdeskansliet för humanvetenskap (71 Kb) (fastställd 2019-02-22)