Områdeskansliet har också som uppgift att följa upp verksamheten inom det humanvetenskapliga området. Dessutom ansvarar områdeskansliet för webbinformation, studentrekryteringsaktiviteter samt medierelationer rörande lärarutbildningarna vid Stockholms universitet.

Inom Områdeskansliet för humanvetenskap finns sex sektioner inordnade:

De tre fakultetskanslierna utgör administrativt stöd till fakulteterna inom det humanvetenskapliga området: Humanistiska fakulteten, Juridiska fakulteten och Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Här finns vi: Universitetsvägen 10A, A-huset, plan 2 och 3. Karta

 

Felicia Markus
Felicia Markus

Felicia Markus

Chef för Områdeskansliet för humanvetenskap
Kanslichef för Humanistiska fakultetskansliet

Rum A315
Tel. 08-16 29 00
E-post: felicia.markus@su.se