Områdeskansliet har också som uppgift att följa upp verksamheten inom det humanvetenskapliga området. Dessutom ansvarar områdeskansliet för webbinformation, studentrekryteringsaktiviteter samt medierelationer rörande lärarutbildningarna vid Stockholms universitet.

Inom Områdeskansliet för humanvetenskap finns sex sektioner inordnade:

De tre fakultetskanslierna utgör administrativt stöd till fakulteterna inom det humanvetenskapliga området: Humanistiska fakulteten, Juridiska fakulteten och Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Här finns vi: Universitetsvägen 10A, A-huset, plan 2 och 3. Karta

 

Chef för Områdeskansliet för humanvetenskap

 

Chatarina Sitte Durling

Rum A335
Tel. 08-16 25 40
E-post: catharina.sitte-durling@su.se