Anvisningar

Illustration för GDPR producerad av Bloquists

Anvisning för personuppgiftsbehandling vid Stockholms universitet

Universitetet har ett antal styrdokument som anställda, studenter, uppdragstagare med flera ska förhålla sig till. Anvisningarna ska ses som ett komplement och förtydligande av de styrdokument som berör personuppgiftsbehandling.

Kontakt

Dataskyddsförordningen vid SU

Vid personuppgiftsincident, kontakta omgående IT-avdelningen

Vid juridiska frågor, kontakta Fråga juristen

Vid frågor kring dina skyldigheter enligt Dataskyddsförordningen, kontakta Stockholms universitets dataskyddsombud: dso@su.se

Vid frågor som rör forskningsetik, kontakta etikstödsfunktionen vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd: etik@fs.su.se