Personuppgifter

GDPR illustration gjord av Blomquists

Dataskyddsförordningen

Ett av syftena med Dataskyddsförordningen är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Rätten till privatliv uttrycks i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR).

Dataskyddsrådet vid Stockholms universitet

Rektor beslutade den 9 maj 2018 att inrätta ett råd för dataskydd. Rådet ska utgöra en rådgivande och stödjande funktion till dataskyddsombudet.

Ord att förklara

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om den nya dataskyddsförordningen GDPR.

För prefekter och avdelningschefer

För kommunikatörer och webbredaktörer

Kontakt

Dataskyddsförordningen vid SU

Dataskyddsombud 
Björn Gustavsson, Rättssekretariatet vid Rektors kansli

E-post: dso@su.se