Universitetsstyrelsen

HT 2022: 23 september, 2 november och 2 december,
samtliga kl 9-12

VT 2023: 17 februari, 28 april och 9 juni, 
samtliga kl 9-12

HT 2023: 22 september kl 9-17, 27 oktober kl 9-12 och 1 december kl 9-12

Rektorsföredragningen

Torsdagar kl 09.15 fattar rektor beslut vid den s.k. rektorsföredragningen (RF). Ärenden till RF ska vara inlämnade senast tisdag 10:00 samma vecka. För anvisningar klicka här.

Det första mötet på höstterminen 2022 kommer att hållas torsdagen den 18 augusti och det sista mötet onsdagen den 21 december.

Det första mötet på vårterminen 2023 kommer att hållas torsdagen den 12 januari och det sista mötet torsdagen den 29 juni.

Undantag från schemat 2022:

Vecka 51 - Beslutsmötet är flyttat till onsdag 21 december, inlämning av handlingar senast måndag 19 december kl 10.00.

Undantag från schemat 2023:

Vecka 14 - Beslutsmötet är flyttat till onsdag 5 april, inlämning av handlingar senast måndag 3 april kl 10.00.

Vecka 20 - Beslutsmötet är flyttat till onsdag 17 maj, inlämning av handlingar senast måndag 15 maj kl 10.00.

Vecka 23 - Beslutsmötet är flyttat till fredag 9 juni, inlämning av handlingar senast onsdag 7 juni kl 10.00.

-----

Vänligen notera att deadline för att skicka in ärenden till RF är kl 10:00!

Beslutsmening för nästa RF, torsdag 2022-12-15:

Detta beslut är fattat av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av prorektor, professor Clas Hättestrand, och universitetsdirektör Åsa Borin. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Henrik Lindell Kennberg, Ledningssekretariatet (protokollförare). Föredragande i ärendet har varit NN.

 

Universitetsdirektörens beslutsmöten

Universitetsdirektören fattar beslut på torsdagar efter skriftlig föredragning. Ärenden ska vara inlämnade senast tisdag 13:00 samma vecka.

Det första mötet på höstterminen 2022 kommer att hållas torsdagen den 18 augusti och det sista mötet torsdagen den 22 december.

Det första mötet på vårterminen 2023 kommer att hållas torsdagen den 12 januari och det sista mötet torsdagen den 29 juni.

Undantag från schemat 2022:

Vecka 36 - Beslutsmötet är flyttat till onsdag 7 september, inlämning av handlingar senast måndag 5 september kl 13.00.

Undantag från schemat 2023:

Vecka 14 - Beslutsmötet är flyttat till onsdag 5 april, inlämning av handlingar senast måndag 3 april kl 13.00.

Vecka 20 - Beslutsmötet är flyttat till onsdag 17 maj, inlämning av handlingar senast måndag 15 maj kl 13.00.

Vecka 23 - Beslutsmötet är flyttat till fredag 9 juni, inlämning av handlingar senast onsdag 7 juni kl 13.00.

 

Områdesnämnden för naturvetenskap

Områdesnämndens möten framgår av kalendariet.
 

Områdesnämnden för humanvetenskap

Områdesnämndens möten framgår av kalendariet

 

Övriga ledningsmöten 
 

Områdesövergripande rådet

HT 2021: 6 september, 11 oktober, 15 november och 17 december