Riktlinjer för utbildning

Riktlinjer för utbildning

Fakultetsöverskridande utbildning

Riktlinjerna beslutades av Områdesnämnden för humanvetenskap 2016-11-09 och reviderades av nämnden 2018-01-31.

Forskarutbildning

Riktlinjer, anvisningar och mallar som rör utbildning på forskarnivå inom Humanvetenskapliga området.

Inrättande av huvudområde

Riktlinjer för inrättande av huvudområde samt inrättande av inriktning inom huvudområde vid Humanvetenskapliga området.

Kontakt

Områdes- och fakultetskanslier