Riktlinjer för forskning

Riktlinjer för forskning

Handläggningsordning för Forskningsberedningens hantering av ansökningar

Beslutad av Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap den 12 september 2013, reviderad av Forskningsberedningen 2019-11-12.

Områdesnämndens utlysningar

Områdesnämnden för humanvetenskap utlyser medel till olika former av strategiska forskningsinitiativ.

Kontakt

Områdes- och fakultetskanslier