I dessa strategier presenteras långsiktiga mål för det humanvetenskapliga området. Det övergripande syftet är att stärka och synliggöra det humanvetenskapliga området. Strategierna identifierar centrala frågor för området samt tydliggör prioriteringar och strategiska vägval.

Humanvetenskapliga områdets strategier 2019-2022 (547 Kb)