2022

2021

2020

2019

2018

2017

 

2016

 

2015

 

2014

2013

2012

 

Vid frågor går det bra att kontakta områdesnämndens sekreterare Susanna Lindberg.

För områdesnämndens sammansättning, se Områdesnämnden för humanvetenskap.

För datum för Områdesnämndens kommande sammanträden, se vårt kalendarium.