Kvalitetsarbete inom vetenskapsområdena

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Organisation & styrning
  6. Kvalitetsarbete
  7. Kvalitetsarbete inom vetenskapsområdena

Kvalitetsarbete inom Humanvetenskapliga området

På denna sida samlas information som rör Humanvetenskapliga områdets kvalitetsarbete inom utbildning.

Kvalitetsarbete inom Naturvetenskapliga området

På denna sida samlas information som rör Naturvetenskapliga områdets kvalitetsarbete inom utbildning.

Kontakt

Ledningssekretariatet

Tove Holmqvist (kvalitetssamordnare)

E-post: tove.holmqvist@su.se
Telefon: 08-16 22 05

Jonas Gurell (kvalitetsarbete forskning)

Anna-Karin Björling (studentinflytande, rektors kvalitetsmedel, kvalitetskonferens)