Verksamhetsstöd

Sammanhållet verksamhetsstöd för hela universitetet

I Stockholms universitets strategier lyfts vikten av ett effektivt och sammanhållet verksamhetsstöd med fokus på universitets tre huvuduppgifter forskning, utbildning och samverkan. Forskning och utbildning av högsta kvalitet förutsätter ett väl fungerande verksamhetsstöd. Universitetet behöver effektivisera verksamhetsstödet för att i ännu högre utsträckning bidra till att kärnverksamheten kan fortsätta utvecklas.

Pågående projekt