Universitetet lämnar ett budgetunderlag till regeringen i februari varje år. Kärnan i budgetunderlaget är ett antal förslag till förändringar i anslagen. I budgetunderlaget redogör universitetet också för de strategier och framtidsplaner som gäller för de kommande åren.