Forskargrupper

Vid Institutionen för ämnesdidaktik finns såväl ämnesövergripande som ämnesspecifika forskargrupper med samarbeten nationellt och internationellt.

Institutionens forskargrupper behandlar ämnesdidaktiska frågor med fokus på olika ämnen och utbildningsverksamheter. Målet med grupperna är bland annat att utveckla forskningssamarbeten och skriva ansökningar om externa medel.

Via varje forskargrupps sida kan du läsa om aktuella publikationer och samarbeten.