Konferenser och seminarier

Institutionen för ämnesdidaktik anordnar återkommande konferenser och seminarier. I vår kalender syns kommande evenemang.

Till kalendern

 

Konferenser

Konferenser där Institutionen för ämnesdidaktik står som värd:

Konferensen Dramaforskning i Sverige (DiS) genomförs årligen för att erbjuda aktiva dramaforskare en mötesplats och för att presentera aktuell svensk dramaforskning för en bredare publik. Konferensen sker vanligtvis i slutet av oktober varje år.

24-26 augusti 2022 hålls konferensen Earli SIG 9 vid Stockholms universitet. Konferensens tema är Phenomenography and variation theory in practice – addressing educational challenges in a changing world.

Läs mer om Earli SIG 9 (in English)

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) anordnar vart tredje år en nationell konferens som riktar sig till lärare och skolledare inom grundskolan, gymnasieskolan, sfi och vuxenutbildningen.

I oktober 2022 genomförs NC:s första digitala symposium. Under två heldagar är du välkommen att ta del av ett varierat och inspirerande program.

Läs mer om Symposium 2022

 

Seminarier

Vid Institutionen för ämnesdidaktik hålls ofta olika forskningsseminarier:

Seminarieserien Från novis till professionell historielärare är ett forskningsprojekt som undersöker undervisning och lärande i historia i Stockholmsregionen.

För mer information kontakta Per-Arne Karlsson.

Vid det högre seminariet i dramapedagogik presenteras och diskuteras pågående forskning och aktuella projekt inom dramapedagogik. Seminariet är öppet för verksamma forskare och lärare vid institutionen och för forskare och dramapedagoger från andra forskningsmiljöer.

För mer information kontakta Eva Österlind.

Vid det högre seminariet i estetiska lärprocesser presenteras och diskuteras pågående forskning och aktuella projekt inom estetiska ämnen. Seminariet är öppet för verksamma forskare och lärare vid Institutionen för ämnesdidaktik, samt för forskare och pedagoger från andra forskningsmiljöer.

För mer information kontakta Anja Kraus.

På de högre seminarierna i språkdidaktik presenteras och diskuteras pågående såväl som avslutad forskning av institutionens egna forskare och forskare som gästar oss. Seminarierna är indelade i tre huvudspår: engelska och moderna språk, svenska (läs-, skriv- och litteraturdidaktik) och svenska som andraspråk. Seminarierna hålls normalt på tisdagar kl 13-14.30, men ibland ges även gästföreläsningar vid andra tidpunkter.

För mer information kontakta Una Cunningham (engelska och moderna språk), Kristina Danielsson (svenska) eller Christina Hedman (svenska som andraspråk).

Högre seminarium i matematikämnets didaktik som är öppet för alla intresserade. MERS bjuder in talare från institutionen eller externa gäster som presenterar och diskuterar aktuell forskning.

För mer information kontakta Hendrik Van Steenbrugge eller Laura Caligari Moreira.

SAMTAL@SU är en seminarieserie om högskoleundervisning inom matematik och naturvetenskapliga ämnen (från engelskans Science and Mathematics teaching and learning). Seminarierna genomförs i samarbete med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Till seminarierna bjuds internationella forskare inom matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik in. Forskaren håller en forskningspresentation och det finns sedan möjlighet till ett efterföljande mer informellt samtal.

Kontakta John Airey om du vill ordna ett seminarium inom SAMTAL@SU vid din institution.

 

Workshoppar

Vid Institutionen för ämnesdidaktik hålls ibland olika workshoppar. Här är några exempel:

Inom ramen för ett forskningsprojekt genomförs en serie workshops med syftet att få en överblick på pedagogisk terminologi utifrån bildningsperspektiv. Dessa workshoppar äger rum två gånger om året, en under hösten och en under våren.

För mer information kontakta Anja Kraus.

På denna sida