Börja forska

Törstar du efter ny kunskap och drivs av nyfikenhet? Som forskarstudent vid Institutionen för ämnesdidaktik utforskar du undervisning och lärande.

Institutionen för ämnesdidaktik utgör en tvärvetenskaplig forskarmiljö där vi undersöker undervisning och lärande inom olika ämnen i förskola, skola och högre utbildning. Studierna innefattar både empiriska, teoretiska och värdeorienterade perspektiv på bildning.

Läs mer om vår forskarutbildning

 

Våra forskarutbildningsämnen

Vi ger utbildning på forskarnivå i våra huvudområden:

Matematikämnets didaktik

Inom ramen för matematikämnets didaktik kan du forska med inriktning mot förskolans matematik, skolans matematik samt mot högskolans matematik.

Naturvetenskapsämnenas didaktik

Inom naturvetenskapsämnenas didaktik kan du forska mot skolans naturvetenskapliga ämnen samt mot den naturvetenskapliga fakultetens ämnesområden biologi, fysik, geovetenskap eller kemi.

Språkdidaktik

Forskarutbildning i språkdidaktik innefattar forskning i svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna språk. Fokus ligger på flerspråkighet, språkundervisning och språkinlärning samt språkutveckling, till exempel läs- och skrivutveckling.

Ämnesdidaktik med inriktning mot de estetiska, humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Forskarutbildningen i ämnesdidaktik med inriktning mot de estetiska ämnena innefattar forskning i bild, drama, musik och estetiska läroprocesser. Forskningen sker inom och i relation till skolans estetiska ämnen samt estetisk verksamhet inom det fria bildningsväsendet och kulturområdet.

Forskarutbildning i ämnesdidaktik med inriktning mot de humanistiska ämnena historia och religionskunskap samt mot de samhällsvetenskapliga ämnena geografi och samhällskunskap handlar om forskning kring lärande, undervisning och kunskapsbildning inom och i relation till skolans humanistiska respektive samhällsvetenskapliga ämnen.

 

Våra forskarskolor

Institutionen för ämnesdidaktik deltar i flera nationella och regionala forskarskolor tillsammans med andra lärosäten runt om i landet:

Forskarskolan ASSESS - Assessment of Knowledge in Educational Systems 

FOBOS - Nationella forskarskolan i bildpedagogik och slöjdpedagogik 

RelMaS - Relevancing mathematics and science education. National graduate school for teacher educators 

ReMath - Researching Practice-Based Mathematics Teacher Education 

SEMLA - Forskarskola i lärande, undervisning och bedömning av svenska och engelska. Flerspråkighet som tillgång och utmaning 

ÄdFo - Forskarskola med ämnesdidaktisk inriktning 

 

Lediga doktorandplatser

Våra doktorandtjänster utlyses på Stockholms universitets webbsida för lediga jobb:

Lediga doktorandplatser vid Stockholms universitet

Utbildning på forskarnivå är en unik möjlighet att stanna upp, ställa frågor, hitta svar och försöka förstå ett ämne på djupet. Om du ägnar dig åt forskarstudier på heltid krävs det fyra läsår för att uppnå en doktorsexamen. Licentiatexamen kan du få efter två års heltidsstudier.

Börja forska vid Stockholms universitet 

På denna sida