Kurser på forskarnivå

Kurserna på forskarnivå vid Institutionen för ämnesdidaktik riktar sig i första hand till våra egna forskarstudenter, men i mån av plats välkomnar vi alla behöriga och intresserade.

I forskarutbildningen vid Institutionen för ämnesdidaktik ingår kurser om sammanlagt 90 hp för en doktorsexamen, varav 30 hp är obligatoriska och 60 hp är valbara kurser. Forskarstuderande som vill ta en licentiatexamen läser kurser motsvarande sammanlagt 45 hp, varav 15 hp är obligatoriska och 30 hp är valbara.

Valbara kurser inom Humanistiska fakultetens forskarskola

 

Nybildad institution

Institutionen för ämnesdidaktik bildades 1 januari 2022 genom en sammanslagning av tre institutioner vid Stockholms universitet. Arbete pågår med att samordna kurser på forskarnivå och vårt kursutbud kommer därför att uppdateras efter hand.

 

Kurser som ges HT 2022

Orienteringskurs för doktorander (UM002FN) 3 hp
Orientational Course for PhD-students (UM002FN) 3 ECTS credits

Kursplan UM002FN - gäller från VT 2010 (47 Kb)

Time: September 19 – December 23, 2022
Teaching-form: Combination on-campus and distance
Pace of study: Half-time
Language: Swedish, or English if English-speaking students enroll
Organizer: Eva Norén 

Deadline for enrollment: September 12, 2022
Enrollment for Orientational Course for PhD-students

Språkdidaktiska forskningsperspektiv (US022DO) 7,5 hp
Issues in Language Teaching and Learning (US022DO) 7,5 ECTS credits

Kursbeskrivning inkl. litteraturlista US022DO - gäller från HT 2021 (439 Kb)

Time: Oktober 31, 2022 - January 15, 2023
Schedule
Teaching-form: Distance, no compulsory meetings on campus
Pace of study: Half-time, daytime
Language: English
Organizer: Una Cunningham

Deadline for enrollment: Oktober 31, 2022
Please enroll by e-mail to margareta.skoglund-alin@su.se

 

Kurser som ges VT 2023

Andraspråks- och flerspråkighetsforskning i didaktiskt perspektiv (US007DO) 7,5 hp

Kursbeskrivning inkl. litteraturlista US007DO - gäller från VT 2021 (404 Kb)

Didaktiska modeller och modellering (UM025FN) 10 hp

Kursplan Didaktiska modeller och modellering UM25FN (148 Kb)
Kurslitteratur Didaktiska_modeller och modellering UM025FN (76 Kb)

Studieperiod: 16 januari – 4 juni, 2023
Undervisningsform: distans
Studietakt: mera än kvartsfart
Språk: svenska 
Kursansvarig: Karim Hamza

Sista anmälningsdag: 9 januari 2023
Anmälan till kurs UM025FN

Sociological and Historical Perspectives on the Natural Sciences (UM004FN) 10 ECTS Credits

Syllabus UM004FN - valid from Spring 2011 (49 Kb)

Time: January 16 – June 4, 2023
Teaching-form: on campus
Pace of study: more than Quarter-time
Language: English
Organizer: Anna Danielsson

Deadline for enrollment: January 9, 2023
Enrollment for UM004FN

Research Ethics and Researchers’ Ethics in Mathematics and Science Education (UM017FN) 2,5 hp

Syllabus UM017FN - valid from Autumn 2018 (91 Kb)
Literature UM017FN (152 Kb)  

Time: March 6 – May 31, 2023
Teaching-form: on campus
Pace of study: Quarter-time
Language: English, or Swedish if Swedish speaking students only
Organizer: Eva Norén

Deadline for enrollment: February 27, 2023
Enrollment for UM017FN

 

Språkteori i didaktiskt perspektiv (US008DO) 7,5 hp

Kursbeskrivning inkl. litteraturlista US008DO - gäller från HT 2021 (662 Kb)

 

Kontakt

För frågor om forskarutbildning eller anmälan till kurser på forskarnivå:

Sök bland våra utbildningar