SEMLA - Forskarskola i lärande, undervisning och bedömning av svenska och engelska

SEMLA är en forskarskola för lärarutbildare som följer ett fyraårigt forskningsprogram med temat svenska och engelska i flerspråkighetsperspektiv.

Höstterminen 2018 startade vid Stockholms universitet en ny forskarskola för lärarutbildare. Lärare inom lärarutbildningen följer ett fyraårigt forskningsprogram med inriktning mot språkdidaktik. Temat är svenska och engelska i ett flerspråkighetsperspektiv.

Forskarskola i lärande, undervisning och bedömning av svenska och engelska. Flerspråkighet som tillgång och utmaning

Programmet fokuserar på två övergripande frågor:

  •  Vilka är tillgångarna och utmaningarna när det gäller lärande, undervisning och bedömning av svenska och engelska i ett flerspråkigt samhälle och en flerspråkig skola?
  • Hur verkar skolan i sitt utbildningsuppdrag när det gäller dessa två språk, som används alltmer parallellt med varandra och där flera andra språk dessutom samexisterar?

De forskarstuderande lärarutbildarna följer forskarutbildningen vid något av de tre deltagande universiteten - Stockholms universitet, Göteborgs universitet eller Umeå universitet - och arbetar med specifika frågeställningar som relaterar till dessa övergripande frågor.

Research plan in English - SEMLA (165 Kb)

Doktorander och styrgrupp för forskarskolan SEMLA
I augusti 2018 samlades de nya doktoranderna och styrgruppen för forskarskolan SEMLA för uppstart.
 

De nio doktoranderna i forskarskolan SEMLA har antagits vid tre olika universitet och följer därför olika studieplaner:

Göteborgs universitet - Ämnesdidaktik språklig inriktning:
Utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik med inriktningar

Stockholms universitet - Språkdidaktik:
Utbildning på forskarnivå i språkdidaktik

Umeå universitet - Pedagogiskt arbete / Språkdidaktik:
Allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå

 

Referensgruppen deltog i bedömningar av ansökningar till forskarskolan SEMLA och fungerade som rådgivare kring forskarskolans uppläggning. De är engagerade i forskarskolans aktiviteter som föreläsare och deltagare i seminarier etc. De anlitas även som läsare av doktorandernas texter.

David Little, professor, Trinity College Dublin 

Lourdes Ortega, professor, Georgetown University 

Nancy Hornberger, professor, University of Pennsylvania 

Ofra Inbar-Lourie, professor, Tel Aviv University 

Per Holmberg, professor, Göteborgs universitet 

Piet van Avermaet, professor, Ghent University 

Simone Pfenninger, professor, University of Salzburg 

Åsa Wengelin, docent, Göteborgs universitet 

 

Kontakt

Koordinator för forskarskolan SEMLA

Sök bland våra utbildningar