Utbildning på forskarnivå

Institutionen för ämnesdidaktik har forskarutbildning inom huvudområdena matematikämnets didaktik, naturvetenskapsämnenas didaktik, språkdidaktik och ämnesdidaktik med inriktning mot de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

Avhandlingar
Forskarstudier mot doktorsexamen ska resultera i en avhandling. Foto: Ingmarie Andersson

Utbildning på forskarnivå är en unik möjlighet att stanna upp, ställa frågor, hitta svar och försöka förstå ett ämne på djupet. Om du ägnar dig åt forskarstudier på heltid krävs det fyra läsår för att uppnå en doktorsexamen. Licentiatexamen kan du få efter två års heltidsstudier.

Börja forska vid Stockholms universitet 

 

Tvärvetenskaplig forskarmiljö

Vid Institutionen för ämnesdidaktik får du studera i en tvärvetenskaplig forskarmiljö där vi undersöker undervisning och lärande i förskola, skola, frivillig verksamhet och högre utbildning. Vi ger utbildning på forskarnivå i våra huvudområden:

  • Matematikämnets didaktik
  • Naturvetenskapsämnenas didaktik
  • Språkdidaktik
  • Ämnesdidaktik med inriktning mot de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Våra doktorandtjänster utlyses på Stockholms universitets webbsida för lediga jobb:

Lediga doktorandplatser vid Stockholms universitet 

 

Matematikämnets didaktik innefattar forskning om lärande, undervisning och kunskapsbildning i och om matematik. Våra inriktningar i utbildning på forskarnivå är mot förskolans matematik, mot skolans matematik samt mot högskolans matematik.

Allmän studieplan - Matematikämnets didaktik (antagna efter 1 juli 2017) (243 Kb)

Allmän studieplan - Matematikämnets didaktik (antagna före 1 juli 2017) (49 Kb)

 

 

Naturvetenskapsämnenas didaktik innefattar forskning om lärande, undervisning och kunskapsbildning i och om naturvetenskap. Våra inriktningar i utbildning på forskarnivå är mot skolans naturvetenskapliga ämnen samt mot ämnesområdena biologi, fysik, geovetenskap eller kemi.

Allmän studieplan - Naturvetenskapsämnenas didaktik (antagna efter 1 juli 2017) (340 Kb)

Allmän studieplan - Naturvetenskapsämnenas didaktik (antagna före 1 juli 2017) (43 Kb)

 

 

Forskarutbildningsämnet språkdidaktik innefattar språk- och litteraturdidaktisk forskning i svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna språk och inkluderar forskningsfälten flerspråkighet, språkundervisning och språkinlärning samt språkutveckling.

Allmän studieplan - Språkdidaktik (153 Kb)

 

 

Ämnesdidaktik med inriktning mot bild, drama, musik samt estetiska läroprocesser innefattar forskning om lärande, undervisning och kunskapsbildning inom skolans estetiska ämnen samt estetisk verksamhet inom det fria bildningsväsendet och kulturområdet.

Ämnesdidaktik med inriktning mot historia, filosofi och religionskunskap samt geografi och samhällskunskap innefattar forskning om lärande, undervisning och kunskapsbildning inom skolans humanistiska respektive samhällsvetenskapliga ämnen samt mot det humanvetenskapliga området.

Allmän studieplan - Ämnesdidaktik estetiska, humanistiska, samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (387 Kb)

 

 

Kurser på forskarnivå

I forskarutbildningen vid Institutionen för ämnesdidaktik ingår kurser om sammanlagt 90 hp för en doktorsexamen, varav 30 hp är obligatoriska och 60 hp är valbara kurser. Forskarstuderande som vill ta en licentiatexamen läser kurser motsvarande sammanlagt 45 hp, varav 15 hp är obligatoriska och 30 hp är valbara.

Våra kurser på forskarnivå riktar sig i första hand till våra egna forskarstudenter, men i mån av plats välkomnar vi alla behöriga och intresserade.

Aktuella kurser på forskarnivå

 

Institutionen för ämnesdidaktik bildades 1 januari 2022 genom en sammanslagning av tre institutioner vid Stockholms universitet. Gemensamma styrdokument för vår utbildning på forskarnivå arbetas nu fram och publiceras här vartefter de blir klara.

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Humanistiska faktulteten

 

 

På våra forskarstudenters profilsidor kan du läsa om deras olika avhandlingsarbeten:

Matematikämnets didaktik

Naturvetenskapsämnenas didaktik

Abraham Beyene Anastasios Kapodistrias
Anette De Ron Kristin Persson
Karin Kihlbom Landtblom Matti Karlström
  Nhu Truong
   

Forskarskolan ASSESS

Forskarskolan RelMaS

Anneli Blomqvist Anna-Karin Nordin (madid)
Erica Aldénius Beatrice Hansen (nvdid)
Mattias Vinnberg Bruna Leticia Nunes Viana (madid)
Samantha Ehrlich Ivy Estrella
  Jenny Fred (madid)

Forskarskolan ReMath

Kerstin Danckwardt-Lillieström (nvdid)
Farouq Mensah Laura Caligari (madid)
Harita Raval Maria Weiland (nvdid)
Natalya Maksym'yak Patrik Lindholm (nvdid)
Yunus Hissan  

 

Forskarskolan ÄdFO

Cristina Jarl (språkdid) Kristin Westerholm (madid)
Deni Beslagic (språkdid) Laila Riesten (madid)
Hans Ytterberg (historiedid) Sara Planting-Bergloo (nvdid)
Jenny Rosengren (SOdid) Sebastian Björnhammer (nvdid)
Kerstin Hudner Sidén (SOdid) Torben Freytag (bilddid)

 

Språkdidaktik

Forskarskolan SEMLA

Angelica Granqvist Anna-Marie Csöregh
Francesco Vallerossa Marcus Warnby
Gabriel Karlsson Sara Snoder
Josefin Nilsson  
Karin Wesslén  
Kristina Ohlsson  
Sofia Lindén  
Sophia Gasson  

 

Ämnesdidaktik med inriktning mot de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Albin Gripe Julia Fries
Anna Johansson Mattias Arrhenius
Annalotta Dessen Jankell Peter Nagy
Elsa Szatek  

 

Doktorandrådet vid Institutionen för ämnesdidaktik bevakar frågor som rör forskarutbildningen och doktorandernas villkor vid institutionen. Doktorandrådet väljer representanter till institutionsstyrelsen, fakultetsrådet och olika arbetsgrupper vid institutionen.

Ordförande Julia Fries
Vice ordförande Elsa Szatek
Övriga styrelseledamöter Anna-Karin Nordin, Nhu Truong, Deni Beslagic, Sophia Gasson
Valberedning för 2023 Francesco Vallerossa, Anette de Ron

 

 

Sök bland våra utbildningar