Våra utbildningar

Vid Institutionen för ämnesdidaktik kan du bli lärare från förskoleklass till gymnasienivå. Du som redan är lärare kan fördjupa eller komplettera dina kunskaper. Alla våra kurser bygger på ny forskning och beprövad erfarenhet.

Sök bland våra utbildningar

Vårt utbildningsfokus ligger på den ämnesdidaktiska kompetensen och vi erbjuder kurser och program på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

 

Bli grundlärare

Som grundlärare träffar du barn som är nyfikna på sin omvärld och fulla av lust att veta mer. Under utbildningen får du en helhetssyn på barns lärande och även fördjupade ämneskunskaper.

Läs mer om att bli grundlärare 

 

Bli ämneslärare

Som ämneslärare arbetar du med ungdomar i grundskolans årskurs 7-9 eller på gymnasiet. Du blir en viktig person för dina elevers utveckling mot vuxenlivet. Du kan även undervisa inom vuxenutbildningen.

Du som vill undervisa i matematik eller naturvetenskap läser ett kandidatprogram i antingen matematik eller ett naturvetenskapligt ämne. Därefter går du en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) som leder till lärarexamen.

Läs mer om att bli ämneslärare 

 

Kompletterande pedagogisk utbildning

Har du redan relevanta ämnesstudier från universitet eller högskola? Då kan du bli ämneslärare genom att gå en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Institutionen för ämnesdidaktik erbjuder fyra varianter.

KPU inom matematik, naturvetenskap och teknik - för forskarutbildade

Program som startar höstterminer:

KPU inom humaniora och samhällsvetenskap - för ämneslärare 7-9 och gymnasiet 
KPU inom matematik, naturvetenskap och teknik - för ämneslärare 7-9 och gymnasiet 

Läs mer om utbildning till ämneslärare via KPU 

 

Estetiska utbildningar

Du som vill bli dramapedagog läser fristående kurser i huvudområdet De estetiska ämnenas didaktik samt valfria kurser med inriktning mot bild, musik, drama och teater. Som dramapedagog kombinerar du pedagogiskt och konstnärligt arbete.

Bli dramapedagog 

 

Fristående kurser

Vid Institutionen för ämnesdidaktik ligger utbildningsfokus på den ämnesdidaktiska kompetensen. Vi har ett brett utbud av fristående kurser, på grundnivå och avancerad nivå, för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom våra ämnen.

Fler vägar in är ett nationellt projekt som skapar alternativ för dig som vill bli lärare. Du läser enstaka korta kurser och känner efter om lärarutbildning är något för dig. Du som redan har en lärarexamen kan läsa ämneskurserna för att utöka din behörighet.

Läs mer om Fler vägar in 

Genom Lärarlyftet kan du öka din behörighet och förstärka din ämneskunskap. Alla som har en lärarexamen eller en lärarlegitimation kan söka kurserna.

Läs mer om Lärarlyftet 

Har du en utländsk lärarexamen eller akademisk utbildning i ett svenskt undervisningsämne? Då kan du bli behörig att undervisa genom att gå Utländska lärares vidareutbildning (ULV).

Läs mer om ULV 

Vidareutbildning av lärare (VAL) är en kompletterande utbildning för dig som är verksam lärare men saknar lärarexamen. I VAL studerar du samtidigt som du arbetar i skolan.

Läs mer om VAL 

Vill du dela med dig av dina erfarenheter som lärare och stötta lärarstudenter under deras verksamhetsförlagda utbildning? Stockholms universitet erbjuder kurser speciellt framtagna för dig som är VFU-handledare inom lärarutbildningarna.

Läs mer om att vara VFU-handledare 

 

Sommarkurser

Institutionen för ämnesdidaktik ger flera sommarkurser på halvfart. Både för dig som redan arbetar som pedagog och för dig som är student.

Läs mer om våra sommarkurser

 

Ta en magister eller master

Institutionen för ämnesdidaktik erbjuder flera magister- och masterprogram som leder till examen på avancerad nivå och gör dig behörig för forskarstudier.

Program som startar höstterminer:

Magisterprogram i matematikämnets didaktik 
Masterprogram i matematikämnets didaktik 

Magisterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik 
Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot språkdidaktik 

 

Utbildning på forskarnivå

Avhandlingar
Foto: Ingmarie Andersson

Vill du bidra till ökade kunskaper om undervisning och lärande? Institutionen för ämnesdidaktik har forskarutbildning inom följande huvudområden:

  • Matematikämnets didaktik
  • Naturvetenskapsämnenas didaktik
  • Språkdidaktik
  • Ämnesdidaktik med inriktning mot de estetiska, humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Läs mer om vår forskarutbildning 

Våra kurser på forskarnivå

Sök bland våra utbildningar