Våra utbildningar

Vid Institutionen för ämnesdidaktik kan du bli lärare från förskoleklass till gymnasienivå. Du som redan är lärare kan fördjupa eller komplettera dina kunskaper. Alla våra kurser bygger på ny forskning och beprövad erfarenhet.

Sök bland våra utbildningar

Vårt utbildningsfokus ligger på den ämnesdidaktiska kompetensen och vi erbjuder kurser och program på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

 

Bli grundlärare

Lågstadieelever i klassrum
Foto: Mostphotos

Som grundlärare träffar du barn som är nyfikna på sin omvärld och fulla av lust att veta mer. Under utbildningen får du en helhetssyn på barns lärande och även fördjupade ämneskunskaper.

Vid Institutionen för ämnesdidaktik ger vi två grundlärarprogram:

För arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 
För arbete i årskurs 4-6 

Läs mer om att bli grundlärare 

 

Bli ämneslärare

Högstadieelever i klassrum
Foto: Mostphotos

Som ämneslärare arbetar du med ungdomar i grundskolans årskurs 7-9 eller på gymnasiet. Du blir en viktig person för dina elevers utveckling mot vuxenlivet. Du kan även undervisa inom vuxenutbildningen.

Du som vill undervisa i humaniora, samhällsvetenskap eller språk går något av våra ämneslärarprogram. Du väljer den ämneskombination som intresserar dig:

Ämneskombinationer för arbete i årskurs 7-9 
Ämneskombinationer för arbete i gymnasieskolan 

Du som vill undervisa i matematik eller naturvetenskap läser ett kandidatprogram i antingen matematik eller ett naturvetenskapligt ämne. Därefter går du en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) som leder till lärarexamen.

Läs mer om att bli ämneslärare 

 

Kompletterande pedagogisk utbildning

Har du redan relevanta ämnesstudier från universitet eller högskola? Då kan du bli ämneslärare genom att gå en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Institutionen för ämnesdidaktik erbjuder tre varianter:

KPU inom humaniora och samhällsvetenskap 
KPU inom matematik, naturvetenskap och teknik 
KPU inom matematik, naturvetenskap och teknik för forskarutbildade 

Läs mer om utbildning till ämneslärare via KPU 

 

Estetiska utbildningar

För dig som vill bli dramapedagog eller kulturskolepedagog erbjuder vi estetiska utbildningar:

 

Fristående kurser

Vid Institutionen för ämnesdidaktik ligger utbildningsfokus på den ämnesdidaktiska kompetensen. Vi har ett brett utbud av fristående kurser, på grundnivå och avancerad nivå, för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom våra ämnen:

De estetiska ämnenas didaktik 
De estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 
Matematikämnets didaktik 
Naturvetenskapsämnenas didaktik 
Språkdidaktik 
Svenska som andraspråk 
Ämnesdidaktik

Fler vägar in är ett nationellt projekt som skapar alternativ för dig som vill bli lärare. Du läser enstaka korta kurser och känner efter om lärarutbildning är något för dig. Du som redan har en lärarexamen kan läsa ämneskurserna för att utöka din behörighet.

Läs mer om Fler vägar in 

Genom Lärarlyftet kan du öka din behörighet och förstärka din ämneskunskap. Alla som har en lärarexamen eller en lärarlegitimation kan söka kurserna.

Läs mer om Lärarlyftet 

Har du en utländsk lärarexamen eller akademisk utbildning i ett svenskt undervisningsämne? Då kan du bli behörig att undervisa genom att gå Utländska lärares vidareutbildning (ULV).

Läs mer om ULV 

Vidareutbildning av lärare (VAL) är en kompletterande utbildning för dig som är verksam lärare men saknar lärarexamen. I VAL studerar du samtidigt som du arbetar i skolan.

Läs mer om VAL 

Vill du dela med dig av dina erfarenheter som lärare och stötta lärarstudenter under deras verksamhetsförlagda utbildning? Stockholms universitet erbjuder kurser speciellt framtagna för dig som är VFU-handledare inom lärarutbildningarna.

Läs mer om att vara VFU-handledare 

 

Sommarkurser

Institutionen för ämnesdidaktik ger flera sommarkurser på halvfart. Både för dig som redan arbetar som pedagog och för dig som är student.

Läs mer om våra sommarkurser

 

Ta en magister eller master

Studenter i biblioteket
Foto: Mostphotos

Institutionen för ämnesdidaktik erbjuder flera magister- och masterprogram som leder till examen på avancerad nivå och gör dig behörig för forskarstudier.

Magisterprogram i Drama och tillämpad teater 

Magisterprogram i matematikämnets didaktik 
Masterprogram i matematikämnets didaktik 

Magisterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik 
Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot språkdidaktik 

 

Utbildning på forskarnivå

Avhandlingar
Foto: Ingmarie Andersson

Vill du bidra till ökade kunskaper om undervisning och lärande? Institutionen för ämnesdidaktik har forskarutbildning inom följande huvudområden:

  • Matematikämnets didaktik
  • Naturvetenskapsämnenas didaktik
  • Språkdidaktik
  • Ämnesdidaktik med inriktning mot de estetiska, humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Läs mer om vår forskarutbildning 

Våra kurser på forskarnivå

Sök bland våra utbildningar