Snart dags för Stockholms universitets årliga konferens om dramaforskning

Varje höst arrangeras konferensen Dramaforskning i Sverige (DiS) vid Stockholms universitet. Vid årets konferens den 27-28 oktober inleder professor emeritus Allan Owens från Storbritannien med en interaktiv keynote och vi bjuder på ett minisymposium med dramaforskare från Norge och Sverige. Varmt välkommen till årets DiS! Anmäl dig senast 20 oktober.

Foto: Unpslash

Konferensen Dramaforskning i Sverige (DiS) genomförs årligen för att erbjuda aktiva dramaforskare och verksamma inom dramapedagogiska praktiker en mötesplats, samt för att presentera aktuell svensk dramaforskning för en bredare publik.

Allan Owens
Allan Owens

Allan Owens, professor emeritus vid University of Chester, Storbritannien, inleder årets DiS med en interaktiv keynote. Allan har ett unikt sätt att kombinera forskning och kreativ pedagogik med pre-textbaserat processdrama och andra konstnärliga uttryck, gärna i samarbete med kollegor från hela världen. Den andra konferensdagen ges ett minisymposium som samlar dramaforskare från både Norge och Sverige i ett spännande samtal - och däremellan ges flera intressanta paper-presentationer.

Drama vid Stockholms universitet har en lång tradition, både som inslag i förskollärar- och lärarutbildning, som fristående kurser och längre program. Vid Institutionen för ämnesdidaktik kan man ta en kandidatexamen i de estetiska ämnenas didaktik, det finns ett magisterprogram i drama och tillämpad teater samt en påbyggnadsutbildning för den som vill bli kulturskolepedagog eller teaterlärare på gymnasiet. Här finns också forskarutbildning med doktorander samt en forskargrupp under ledning av professor Eva Österlind.

Varmt välkommen till årets DiS!

Book of abstracts (597 Kb)

 

Anmäl dig senast 20 oktober

Konferensen är kostnadsfri.

Se hela programmet och anmäl dig här