Medieverkstan

Medieverkstan är en resurs för studenter och lärare inom lärarutbildningarna vid Stockholms universitet. Tillsammans utvecklar vi din digitala kompetens. Välkommen att boka en tid hos oss i Frescati backe.

I Medieverkstan kan du bland annat arbeta med multimediala produktioner eller boka in studentgrupper för workshops. Foto: Medieverkstan
 

För dig som är student

I Medieverkstan kan du som är lärarstudent få stöd i utvecklandet av din digitala kompetens, bland annat genom att arbeta med text, ljud, bild, film och multimediala produktioner för dina studier och för din framtida yrkesroll.

Vill du besöka Medieverkstan?

Boka en tid via e-post: medieverkstan@su.se.

 

För dig som är lärarutbildare

Du som är lärarutbildare kan boka in studentgrupper för seminarier och workshops - eller få hjälp med att planera ett eget seminarium eller en workshop med inslag av digital kompetens. Du kan även få hjälp med att utveckla din egen digitala kompetens.

Välkommen att boka ett arbetspass i Medieverkstan för dina studenter. Foto: Medieverkstan

Att boka Medieverkstan innebär mer än att bara boka lokalen, här finns också personal och utrustning för utlån. Därför blir arbetsgången för att boka Medieverkstan annorlunda än för många andra lokaler.

Fundera kring syfte och innehåll i den workshop eller det seminarium du vill boka.

Framgångsrika utbildningstillfällen hos oss har detta gemensamt:

  • Arbetspasset eller uppgiften som ska utföras har ett tydligt syfte kopplat till kursens innehåll, och utförs som en integrerad del av kursen, inte som en isolerad uppgift utan koppling till övriga delar.
  • Studenterna får en tydlig beskrivning av uppgiften, med en utförlig beskrivning av innehåll, bedömningskriterier och förväntat resultat, samt tidsplan.
  • Under ledning av kursläraren görs en tydliggörande inledning och avslutning av arbetspasset med diskussion i förhållande till uppgiften och till kursens innehåll.

Kontakta oss i god tid via e-post: medieverkstan@su.se.

  1. Vi skapar oss en uppfattning om vad du vill åstadkomma med ditt bokade pass i Medieverkstan, och vi kommer överens om vilka resurser och insatser vi kan erbjuda.
  2. Vi bollar idéer och kommer med förslag till arbetssätt eller innehåll.
  3. Vi kommer överens om passande datum och tid, då de resurser du behöver finns tillgängliga. Medieverkstan har ett grundutbud av hård- och mjukvara för studenter och lärare. Önskar du ytterligare material utöver det för du en diskussion med din institution om inköpet.
  4. Du lägger in datum och tid i TimeEdit enligt de rutiner som finns på din institution.
  5. Behöver du ändra något? Hör av dig till oss innan du ändrar i TimeEdit! På så vis kan studenter och lärare hitta det korrekta schemat, och vi kan göra det bästa av ert besök hos oss.
 

Till Stockholms universitet tar du dig med tunnelbanans röda linje 14, Roslagsbanan och flertalet bussar (hållplats Universitetet). Om du kommer med bil från Roslagstull så ligger campusområdet Frescati på östra sidan av Roslagsvägen.

Medieverkstan har sina lokaler på Svante Arrhenius väg 21 B i Frescati backe:

Bild från Google Maps på Svante Arrhenius väg 21 B
Bild från Google Maps.
  • Från tunnelbanan går du förbi Geovetenskapens hus och Arrheniuslaboratorierna och rundar G-salen. Då har du Frescati backe framför dig.
  • Till vänster om den stora parkeringen ser du ingång Svante Arrhenius väg 21 B. Gå in genom dörren till vänster, bakom andra dörren finner du Medieverkstan.

Karta på Google Maps

 

Kontakt

Besöksadress: Svante Arrhenius väg 21 B (i Frescati backe)
E-post: medieverkstan@su.se

På denna sida