Nyheter, press, media

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Tolk- och översättarinstitutet
 4. Om oss
 5. Nyheter, press, media

Samtliga nyheter TÖI

 • Ny webbplats Tolk- och översättarinstitutet 12/5 2022-05-11 Tolk- och översättarinstitutets lanserar en ny webbplats den 12 maj. Den kommer att få en layout, struktur och funktionalitet i linje vår huvudinstitution svenska och flerspråkighet och med Stockholms universitet.
 • Foto: Sigmund, Unsplash Är du yrkesverksam tolk i talade språk? Vi vill höra mer om dina erfarenheter! 2022-05-10 Delta i en enkätundersökning om tolkars attityder till distanstolkning och professionell status under covid-19-pandemin. Vi är intresserade av att få höra mer om hur pandemin har påverkat tolkars trivsel i yrket och vad de tycker om olika distanstolkningslösningar.
 • Ledigt jobb: Adjungerad lärare i teckenspråkstolkning. Sök senast 20/5 2022-04-29 Till Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) söker vi en adjungerad lärare i teckenspråkstolkning. Välkommen med din ansökan senast den 20 maj 2022.
 • Foto: Aleksandr Davydov MostPhotos Tolkarenan: en arena för spridning av tolkforskning 2022-03-18 Tolkarenan är en samverkanssatsning där Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) sprider information och kunskap om svensk, nordisk och internationell tolkforskning till det omgivande samhället.
 • Ukrainas flagga. Foto: PX_Media, MostPhotos Brist på Ukrainska tolkar i Sverige 2022-03-17 Ett ökat behov av tolkar i ukrainska får tolkförmedlingar att snabbutbilda fler. Men i komplexa frågor som asylärenden finns det risker med att använda tolkar utan rätt kompetens, enligt Cecilia Wadensjö, professor i tolkning och översättning vid Tolk- och översättarinstitutet (TÖI).
 • Distans- och campusundervisning vid institutionen våren 2022. FAQ 2022-03-10 Vi återgår successivt till undervisning och examination på campus. Från och med den 22 mars 2022 ska undervisning och examination i huvudsak ske enligt ordinarie form på campus.
 • Hållbar skolutveckling som social innovation 2022-03-09 Brännande samhällsutmaningar i form av bland annat segregation, ohälsa och ekologisk obalans skapar efterfrågan på nytänkande lösningar som inte bara följer en ekonomisk logik utan också är socialt och miljömässigt hållbara. I antologin Social innovation för hållbar utveckling, presenteras aktuell svensk forskning om ämnet, med koppling till Agenda 2030.
 • Lisa Selander. Foto: Christian Melin Jonsson En partiledardebatt på teckenspråk. Lisa Selander en av vinnarna av riksdagens uppsatstävling 2021-12-13 Lisa Selander är en av två vinnare av riksdagens uppsatstävling för högskole- och universitetsstudenter 2021 med sin uppsats En partiledardebatt på teckenspråk: Tolkars strategier för att leverera högkvalitativ tolkning. Lisa Selander skrev den inom Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning vid Stockholms universitet.
 • Elin Svahn. Skärmdump från videon Rum för översättning på bokmässan – finns nu att se på YouTube 2021-11-22 Året samtal i Rum för översättning på bokmässan finns nu tillgängliga på Översättarcentrums YouTube-kanal. Bland andra deltar översättare Elin Svahn, Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Stockholms universitet.
 • Avbildande tecken i teckenrummet, isof.se. Med tillstånd av ISOF. DEPICT – inkludering, kommunikation och översättning genom avbildande tecken (2021–2025) 2021-08-26 Projektet DEPICT – om avbildande tecken i tecknade språk som en drivkraft för att främja inkludering, kommunikation och översättning – undersöker hur avbildning fungerar i flerspråkig kommunikation och vid tolkanvändning i olika situationer med döva invandrare. Projektet består av 6 delprojekt och har fått 12 miljoner norska kronor från Norges forskningsråd.
 • Översättningsvetenskap i Sverige – 30 års bokpublikationer. Bibliografi 1986–2015 2021-07-02 Den här bibliografin förtecknar böcker om översättning och tolkning, skrivna av författare bosatta eller verksamma i Sverige. De år som bibliografin täcker, 1986–2015, karakteriseras av en stark utveckling av översättningsvetenskapen/Translation Studies, inte bara i Sverige utan också internationellt.
 • Vad är världslitteratur? En samtalsserie på Tranströmerbiblioteket 2021-06-29 Vad är världslitteratur? Vilken plats har reseskildringarna i en alltmer globaliserad värld? Och är ett litterärt verk bundet till sin lokala kontext? Världslitteraturprogrammet i samarbete med Tranströmerbiblioteket arrangerade under våren 2021 tre samtal om världslitteratur.
 • Daniel Gustafsson och Elin Svahn. Foto: Calle Dackeby Översättarens värde. Lyssna på podden Rum för översättning 2021-05-21 Hur värderas översättare och deras arbete av omvärlden – ekonomiskt, socialt, litterärt? Vad säger forskningen och erfarenheten? I ett avsnitt av RFÖ-podden undersöks olika aspekter av översättares och översättningars värde, från ersättningsnivåer till litteraturkritik. Daniel Gustafsson samtalar bl.a. med Elin Svahn, översättare och forskare i Översättningsvetenskap,
 • Somalias flagga. ”Äldre” blev ”odugliga” – nu ska myndigheters översättningar bli bättre 2021-04-16 I information på somaliska från Folkhälsomyndigheten i fjol översättes ”äldre” med ”slitna” eller ”odugliga”. Enligt översättaren Ida Gure är felaktigheter vanligt. Nu införs stängare kontroller av myndigheternas information.
 • Helena Bani-Shoraka. Foto: Angelica Strängborn Helena Bani-Shoraka: Samverkan är att ha örat mot marken 2021-03-26 Vilken roll har tolkar att spela i integrationsarbete? Och hur kan aktörer på tolkfältet mötas? Samverkansprogrammet för migration och integration intervjuar Helena Bani Shoraka, universitetslektor i översättningsvetenskap med inriktning mot tolkning samt initiativtagare till Tolkarenan.
 • Foto: Aleksandr Davydov, MostPhotos (bilden är något beskuren). Metodutveckling för interprofessionell samövning (MIS) 2021-02-18 Metodutveckling för interprofessionell samövning (MIS) är en satsning initierad av Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) för att arbeta med metodutveckling gällande samövningar mellan TÖI:s tolkstudenter och studenter på andra akademiska yrkesutbildningar.
 • Elisabeth Geiger Poignant. Foto: Pia Nordin Samarbete nyckeln till ett lyckat tolkat samtal 2020-05-25 Hur effektivt ett samtal tolkas beror inte bara på tolkens skicklighet, utan även på förarbetet inför samtalet och samarbetet mellan alla inblandade parter. Det visas i en ny avhandling inom översättningsvetenskap av forskaren Elisabeth Geiger Poignant.
 • Elin Svahn. Foto: privat Tre frågor till Elin Svahn – först med att disputera i översättningsvetenskap i Sverige 2020-03-04 Elin Svahn är först i Sverige med att disputera i översättningsvetenskap. Hon arbetar med översättningssociologi och har skrivit en avhandling som handlar om översättare i en svensk kontext. Elin Svahn disputerar vid Tolk- och översättarinstitutets (TÖI), Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler).
 • Elin Svahn. Foto: privat Elin Svahn har fått Sigtunastiftelsens författarstipendium 2020 2020-02-17 Sigtunastiftelsens författarstipendier 2020 har tilldelats bland annat Elin Svahn. Hon översätter huvudsakligen från franska, men även till viss del från engelska. Elin Svahn har översatt fyra romaner, en novell, en ungdomsroman, två grafiska romaner för ungdomar och sju bilderböcker.
 • Sveriges språkflora Vad vet du om Sveriges rika språkflora? 2019-10-02 Det talas många språk i Sverige i dag, men de flesta av oss vet nästan inget om merparten av dem. Kan man se skillnad på arabiska och persiska? Åt vilket håll skrivs somaliska? Var talar man (ny)arameiska? Talas samma teckenspråk överallt i världen? Morena Azbel Schmidt och Sofia Malmgård. är författarna till boken "Sveriges språkflora: Handbok för ett flerspråkigt samhälle".
Hus D. Foto: Pia Nordin

Kontakt Svefler

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)

FB TÖI

facebook