Läs om Snabbspåret på arabiska (PDF) (370 Kb)  

 

Avslutning Snabbspår SU 11 juni 2019

Sista avslutningen för Snabbspåret vid Stockholms universitet

Den 11 juli var det avslutning för snabbspårsgruppen som antogs i januari och sista avslutningen för Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare vid Stockholms universitet.

15 deltagare avslutade studierna efter att under våren studerat utbildningen inom snabbspåret på svenska. I gruppen fanns deltagare med olika modersmål; kinesiska, franska, arabiska, armeniska, persiska, engelska och turkiska.

Det var en känslosam avslutning med fina berättelser från deltagarnas hemländer och deras reflektioner från den sex månader långa utbildningen. Deras uppfattningar om utbildningen och den höga kvalité den höll framkom, och de undervisande lärarnas insatser lyftes som en central del av utbildningen. Vikten av APL på skolor och förskolor och handledarnas roll lyftes också som en viktig del av utbildningen.

Snabbspårets betydelse

Snabbspåret har haft stor betydelse för de nyanlända lärarnas väg och möjlighet att etablera sig som lärare i den svenska skolan och förskolan. Sedan starten våren 2016 har Stockholms universitet haft nio utbildningsstarter och 340 deltagare har genomfört utbildningen.

Tack till våra samarbetspartners

Vi som samordnat arbetsmarknadsutbildningen inom snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare vill tacka alla som deltagit i projektet; deltagare, handledare, samarbetspartners inom kommunerna, Arbetsförmedlingen, SKL och lärarfacken för ett givande samarbete under de tre år som projektet pågått på Stockholms universitet. Vi välkomnar riktade insatser för målgruppen om möjlighet till samverkan kommer åter i ett framtida skede.

Ingen ny antagningsomgång hösten 2019

Stockholms universitet planerar inte för någon antagningsomgång av Snabbspåret under hösten 2019.

Arbetsförmedlingen står inför organisationsförändringar och kan i dagsläget inte fatta beslut om fortsatt satsning på målgruppen nyanlända lärare och förskollärare inom ramen för Snabbspåret.

Snabbspåret har haft stor betydelse för de nyanlända lärarnas väg och möjlighet att etablera sig som lärare i den svenska skolan och förskolan. Sedan starten våren 2016 har vi haft nio utbildningsstarter och 340 deltagare har genomfört utbildningen. Stockholms universitet välkomnar riktade insatser för målgruppen om möjligheten till samverkan kommer åter i ett framtida skede.