Konferenser och seminarier

Historiska institutionen driver flera seminarieserier med olika teman. Flera av seminarierna är även kopplade till en forskargrupp eller ett forskningscentrum. Det finns både forskningsinriktade och mer populärvetenskapliga seminarium.

 

I genushistoriska seminariet diskuteras, genomtröskas och debatteras texter med nya genusperspektiv. Seminariet samlar forskare som arbetar med alla perioder, från medeltid till vår samtid, och forskare som ägnar sig åt någon form av genusperspektiv i sin forskning.

Läs mer om genushistoriska seminariet

Kontakt

Sammankallande, kontakt och information: Anders Ahlbäck, Helena Tolvhed

 

Denna nya seminarieserie kommer snart att börja schemaläggas vid institutionen. Mer information kommer.

 

De maritima seminarierna anordnas av Centrum för maritima studier som är ett samarbete mellan Historiska institutionen, Institutionen för arkeologi och antikens kultur samt Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap vid Stockholms universitet och Statens maritima och transporthistoriska museer.

Seminarierna hålls digitalt via Zoom under vårterminen 2022.

Kontakt

Sammankallande för seminarierna är centrumledare Leos Müller.

Kontakt: cemas@historia.su.se

Centrum för maritima studiers kalendarium

 

Centrum för medeltidsstudier organiserar det tvärvetenskapliga medeltidsseminariet vid Historiska institutionen. Seminariet erbjuder en plattform för samarbete mellan olika discipliner och ger en möjlighet att presentera nya publikationer, projekt och pågående forskning. Seminarierna är öppna för allmänheten, ingen anmälan krävs.

Medeltidsseminariet hålls kl. 15.00-17.00 på måndagar. Under vårterminen 2022 hålls seminarierna via zoom samt på plats i seminarierum D900.

Kontakt

Sammankallande: Kurt Villads Jensen

Kontakt: Löpande information publiceras via centrets facebooksida och e-postlista. Anmäl dig till listan genom att mejla sekreterare@medeltid.su.se.

Centrum för medeltidsstudiers kalendarium

 

Den modernhistoriska forskningen på Historiska institutionen har sin tyngdpunkt på 1900-talet med studier av bland annat flyktingpolitik, biståndsfrågor, välfärdspolitik, sociala rörelser, vetenskapliga karriärer.

Kontakt

Kontakt och information: Elisabeth Elgán

Läs mer om modernhistoriska seminariet

 

 

Ett frukostseminarium om staden.
Stads- och kommunhistoriska institutet organiserar sina högre seminarier som frukostseminarier. En eller två forskare presenterar ny forskning, institutet tillhandahåller en enklare frukost. Ingen föranmälan behövs.

Stads- och kommunhistoriska institutet forskar och publicerar om svensk och internationell stadshistoria.

Vid sidan av frukostseminarier arrangerar institutet workshopar och konferenser i Sverige och utomlands. Stadshistoria är ett brett ämne, där många olika discipliner är intresserade. Seminarierna är därför öppna för olika ämnen och frågeställningar.

Kontakt och information: Mats Berglund och Heiko Droste (2033 Kb)

Stads- och kommunhistoriska institutets hemsida

 

Tidigmoderna seminariet är Sveriges enda historiska seminarium om perioden  1500–1800. Seminariet sammanträder 5 gånger per termin på onsdagar kl. 15-17. I serien ingår även regelbundet ”Tidigmoderna temadagar” kring aktuella forskningsfrågor.

Läs mer om tidigmoderna seminariet

Kontakt

Sammankallande: Anton Runesson, Mats Hallenberg och Karin Sennefelt.

Kontakt och information: Anton Runesson

På denna sida