Samarbeten

De många samarbeten som Institutionen för kultur och estetik har främjar både vår forskning och vår utbildning. Du som studerar hos oss får möjlighet att möta en inspirerande tvärvetenskaplig miljö med många kontakter utanför universitetet. Våra samarbeten stärker både vårt arbete med att sprida våra forskningsresultat till en bredare allmänhet, och bidrar till att vår forskning ligger i framkant.

 

Forskningsfinansiärer som stödjer forskningen på Institutionen för kultur och estetik:

 • Vetenskapsrådet
 • Riksbankens jubileumsfond
 • Nordforsk
 • Wenner-Gren-stiftelserna
 • Sverige-Amerika stiftelsen
 • STINT
 • Tjeckiska vetenskapsakademien
 • Utbildningsdepartementet
 • Svenska barnboksinstitutet
 • Kungl. Vitterhetsakademien
 

Några av de organisationer som Institutionen för kultur och estetik samarbetar med:

 • Magasin 3
 • Moderna Museet
 • Artipelag
 • Bonniers konsthall
 • Botkyrka konsthall
 • ArkDes
 • Konsthall C
 • Marabouparken
 • Östasiatiska museet
 • Iaspis
 • Tensta konsthall
 • NORDIK
 • Statens kulturråd
 • Konstnärsnämnden
 • Stockholms stadsteater
 • Dramaten
 • Millesgården
 • IFTR/FIRT (International Federaton of Theatre Research)
 • ASTR (American Society for Theatre Research)
 • SDHS (The Society of Dance History Scholars)
 • Teatersamlingarna vid Statens musikverk
 • Musik- och teaterbiblioteket
 • Musik- och teatermuseet
 • Kungliga vitterhetsakademien
 • Drottningholms slottsteater
 • Drottningholmsteaterns vänner
 • Dansmuseet
 • Nordiska teaterforskare
 • NOFOD Nordiskt forum för dansforskning
 • Svensk teaterunion ITI
 • Thielska galleriet
 • Konserthuset
 • Operan
 • Berwaldhallen
 • MDT
 • Strindbergs Intima Teater
 

Alumner

Här hittar du intervjuer med alumner från våra ämnen!

 

Institutionen för kultur och estetik samarbetar med följande högskolor:

 • Dans- och cirkushögskolan
 • Operahögskolan
 • Södertörns högskola
 • Stockholms dramatiska högskola
 • Konstfack
 

Scenpodden är en gemensam satsning från RATS Teater, en forskningsscen vid Stockholms universitet, och Humanistiska fakulteten. Programledare är Rebecca Forsberg, RATS Teater, och Karin Helander, professor i teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. 

Upptäck scenpodden

Karin Helander och Rebecca Örtman sitter vid ett bord med mikrofon i en studio.
Scenpoddens programledare Karin Helander och Rebecca Örtman. Foto: Rickard Kihlström
 

Bildningsmagasinet Anekdot är ett samarbete mellan Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet och Kungliga Vitterhetsakademien med syfte att sprida humanistisk, akademisk kunskap till en bred allmänhet.

Forskare från Institutionen för kultur och estetik deltar ofta i Bildningspoddens avsnitt.

Läs mer på Bildningsmagasinet Anekdots hemsida

 

Accelerator

Accelerator är Stockholms universitets konsthall, med uppdrag att låta konst, vetenskap och samhällsfrågor mötas i en aktiv samverkan mellan universitetet och samhället.

I de utställningar som anordnas på Accelerator hålls presentationer och samtal med konstnärer, forskare, studenter och allmänhet. Ofta medverkar forskare från Institutionen för kultur och estetik och bidrar med den senaste kunskapen kring de ämnen som utställningarna berör.

I den tvärvetenskapliga dialogen på Accelerator möts konst och forskning kring samtidens frågor och utmaningar. I Accelerators program Konst + Forskning får konstnärer och forskare mötas.

Accelerator har också ett samarbete med det internationella masterprogrammet Curating Art, som ges vid institutionen.

Accelerator

Samtal med masterstudenter i Curating Art kring utställningen "Ympa orden, piska min tunga" vid Accelerator.

 

 

"Tänja på språk – litteratur och skapande i en omtumlande tid" Ett samtal mellan litteraturvetaren Frida Beckman, poeten Ida Börjel och kulturskribenten Sara Abdollahi om litteraturens, skrivandets och kritikens relation till turbulenta tillstånd.

 

 

Professor Staffan Bergwik pratar med utställningens curatorer Therese Kellner och Richard Julin inför utställningen om Experimentalfältet vid Accelerator.

 

 

Ett forskningssamtal i Accelerators utställning om Experimentalfältet.

 

 

 

Association of Nordic Theatre Scholars Ett nätverk för nordiska teaterforskare.

Barnelitteraturens kunstneriske verdi Ett nätverk mellan Norsk barnebokinstitutt(NBI), Høgskolen i Bergen, Universitetet i Stavanger och Stockholms universitet. Nätverket startades 2008 med syfte att främja kommunikation mellan forskare som arbetar med barnlitteratur.

Barockakademien En mötesplats för forskare som sysslar med den tidigmoderna kulturens historia i Sverige, Europa och världen.

Högre seminariet för fotoforskning Ett nationellt forum för forskare som sysslar med fotografisk bild. I detta tvärvetenskapliga nätverk ingår forskare från konstvetenskap,  idéhistoria, konstnärlig forskning, medie- och kommunikationsvetenskap från hela landet. Nätverket stöds av Kungl.Vitterhetsakademien sedan 2008.

Vill du delta eller har mer information, kontakta Anna Dahlgren, Konstvetenskap vid Stockholms universitet, anna.dahlgren@arthistory.su.se

Nordic Forum for Dance Research (NOFOD) A non-profit organization that promotes collaboration between dance scholars and practitioners.

Nordic Network of Narrative Studies Ett nordiskt nätverk för berättelsestudier som formellt grundades 2007 vid Tartu universitet, Estland.

Philosophy and Literature Ett samarbetsavtal mellan ämnet litteraturvetenskap vid Stockholms universitet och Tjeckiska vetenskapakademien.

Representational Machines: Photography and the Production of Space A Collaborative Research Network and publication.

The Experience of Exile Ett nordiskt nätverk som bildades 2008. Nätverket verkar över ämnesgränserna och har återkommande konferenser och workshops i Stockholm, Århus, Oslo och Bergen.

The International Federation for Theatre Research An organization to facilitate communication and exchange between scholars of theatre and performance research throughout the world through its conference events and publishing activities.

Transnational Perspectives on Women’s Art, Feminism and Curating A Leverhulme Trust funded International Research Network.

 

Stöd och gåvor är viktiga för alla universitet runtom i världen. Om du är intresserad av att stödja något av våra forskningsprojekt, ge en gåva till våra forskare eller utlysa stipendium, kontakta prefekt Boel Hackman, boel.hackman@littvet.su.se.

Kontakt

Prefekt
Kommunikatör och presskontakt
På denna sida