FAQ, anvisningar och termer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Polopolymanual
  4. Guider
  5. FAQ, anvisningar och termer

Att arbeta med webben

Att arbeta med webben innebär allt från att bygga upp en webbplats med bra struktur och funktioner och göra så att innehållet alltid är anpassat med tanke på syfte, målgrupp, tillgänglighet och sökmotoroptimering, till att underhålla den och se till att det alltid finns aktuell och korrekt information.

Här hittar du anvisningar och tips om allt detta och dessutom en checklista, för att fånga upp det du kanske missat...

FAQ Polopoly

Här listas de vanligaste frågorna med förslag på lösningar och länkning vidare till rätt guide i redaktörsmanualen.

Termlista

Här hittar du de termer som förkommer inom webbpubliceringsverktyget Polopoly. Under varje term hittar du länk till de artiklar där termen finns förklarad.