Importera data från SISU för lista på utbildningar

1. Gå till http://sisu.it.su.se/search och sök på ”lingvistik”

2. Kopiera länkadress för resultatets feed genom att högerklicka på RSS-ikonen

Sisu, skapa import
 

3. I Utbildning>Startsida>Huvudyta>Löpsedel skapa Extern datakälla med titel ”Kurser och utbildningar i lingvistik”

Sisu kopiera
 

a. Välj titeltyp = Använd titel från elementet
b. Hämta datum från extern datakälla = Visa inte datum
c. Typ av lista = Enkel lista
d. Välj utseendeforumat = SISU

Sisu format

4. Infoga

5. Förhandsgranska. Du har nu skapat en lista med alla dina utbildningar!
Exempel automatisk lista SISU

6. Spara

 

Importera data från DiVA för lista med publikationer

Se även hur du skapar en artikel med publikationslista

1. Sök reda på institutionens publikationer på http://su.diva-portal.org/smash/builder.jsf?type=createLink
OBS! För närvarande fungerar inte de länkar som skapas i DiVA. Här hittar du instruktioner för en workaround så länge: Kända fel och åtgärder.

2. Ange Atom som format (inte RSS), antal önskade träffar och sortering. Klicka på "Skapa länk". Kopiera länken.


4. Skapa en sida där du vill ha listan med publikationer och döp den till "Våra publikationer"

5. I löpsedeln klickar du på "Skapa Extern datakälla" och ge den ex.vis titeln ”Publikationer”
a. Klistra in URL:en. OBS att du måste korrigera URL:en som skapas i DiVA, se instruktioner.
b. Välj titeltyp = Använd titel från elementet
c. Hämta datum från extern datakälla = Visa inte datum
d. Typ av lista = Enkel lista
e. Välj utseendeformat = DIVA

DiVA format

6. Infoga, spara och visa, förhandsgranska. Du har nu skapat en automatisk lista med publikationer!
Exempel automatisk lista DiVA