Se exempel på lista med publikationspuffar

1. Gå till sidan där du vill lägga publikationerna. I rullgardinsmenyn i löpsedeln väljer du "Urval av publikationer" och klickar på "Skapa".


2. Skriv in titel som visas som rubrik och eventuell ingress för listan.


3. Välj i listan vilken institution du vill visa publikationer från. Du kan därefter göra utsökning på namn och ord i titel eller abstract etc och filtrera på typ av publikation. Du väljer publikation genom att klicka på det gröna plustecknet och den lägger sig då som en puff i vänstra delen.


4. Du kan nu lägga till en bild till publikationspuffen.


5. Klicka på "Browse", välj en bild och ladda upp den.


6. Du kan själv välja hur bilden beskärs genom att vänsterklicka med musen, dra ut till önskat utsnitt och även flytta utsnittet. Originalbilden ligger kvar så att du kan redigera den igen.
Du kan även här lägga in en titel på bilden du laddar upp. I ingångsläget läggs bokens titel även in som bildens titel.
Klicka på Spara-ikonen.


7. Du kan nu välja att lägga till ytterligare en publikation, antingen med samma urval eller så byter du något eller några av urvalskriterierna. Du kan lägga till hur många publikationer du vill i listan.

8. Klicka på Infoga och sedan på "Spara och visa" eller "Spara och stäng" på sidan.

Se exempel på lista med publikationspuffar