Huvudredaktör

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Polopolymanual
  4. Guider
  5. Huvudredaktör

Huvudredaktör

Den här delen riktar sig till huvudredaktörer och vi går igenom hur man skapar och konfigurerar en helt ny sajt, gör inställningar som bara behöver göras en gång (eller väldigt sällan), tilldelar behörigheter samt skapar listor, marknadsföringselement, m.m.

Vissa av guiderna ingår i och följer upplägget från IT och medias kurs för huvudredaktörer vid Stockholms universitet.
Se även de samlade videoguiderna