Kända fel är rapporterade till utvecklingsteamet. Vi vill såklart åtgärda alla fel och det görs i prioriteringsordning, d.v.s. fel med störst påverkan på kvalitén prioriteras över fel som kan avhjälpas med en work around i väntan på rättning.

Nya mallar

Rubriken Kontakt för funktionen med kontaktelement i standardartikel visas inte i boxen ”På den här sidan”i högerspalten.

Rubriken visas dock på sidan som vanligt.

Åtgärd: Buggen rättas iom release av Polopoly planerad till 22/9.

 

Rubrik och text efter en tredjedelsbild hamnar till höger om bilden

Felbeskrivning: På insidan kan det se ut som att efterföljande rubrik och text ligger under tredjedelsbilden.

Åtgärd: Ta ner texten längre ner genom att klicka på Enter. Kontrollera på utsidan.

Kommentar: Tredjedelsbild kommer att utgå och ersättas ev ett specifikt element med tredjedelsbild och text.

 


 

"Gamla" mallar 

Köer och listor: Kö/lista med evenemang visas inte

Felbeskrivning: Kö/lista med evenemang syns inte på utwebben. Detta kan innebära att listan och ytorna nedanför listan, t.ex. högerspalten, försvinner.

Åtgärd 1: Om publiceringskön är manuell, säkerställ att kön inte innehåller några artiklar som är avpublicerade. Om så är fallet, ta bort dessa från kön.

 

Puff/teaser: Filikon i puff/teaser skalas fel

Felbeskrivning: När man klistrar in en filresurs i löptexten för en puff/teaser skalas filikonen upp på utwebben.

Åtgärd: Använd istället länkverktyget (globen) för att länka till filresursen.

 

Bilder: Redaktörsgränssnittet låser sig när jag klistrat in ett bildobjekt

Felbeskrivning: När man klistrar in ett bildobjekt låser sig redaktörsgränssnittet och blir grått. Anledningen är att det finns skräpkod i källkoden, troligtvis från en tidigare inlagd bild som blivit borttagen men där all kod inte raderats.

Åtgärd: Klicka på knappen Källkod och leta fram skräpkoden och ta bort den. Det handlar oftast om koden "<div>" och "</div>".

 

Lista med publikationer i DiVA visas inte

Felbeskrivning: Framtagna länkar från DiVA fungerar inte när de ligger som extern datakälla i Polopoly.

Åtgärd: Sedan uppgraderingen av DiVA är det problem med att få fram länkar från DiVA-systemet och som kan läggas in direkt som extern datakälla i Polopoly. Detta är rapporterat till ansvariga i Uppsala.
Tills detta åtgärdas, kan du lösa det på två sätt som beskrivs nedan (Alternativ 1 resp. 2). Se även instruktionerna om hur du skapar en automatisk lista med elementet "Extern datakälla".

OBS 1. Vill du visa en lista över alla publikationer för din institution/centra och som dessutom är sökbar och kan sorteras och filtreras, rekommenderar vi elementet "Sök publikationer".
OBS 2. Med elementet "Urval av publikationer" kan du välja ut en eller flera publikationer och lägga till bild, och sedan placera i löpsedeln.
OBS 3. För att bara lägga länk från din webbsida till DiVA gör du vanlig sökning i DiVA och kopierar länkadressen via knappen "Länk till träfflistan". Observera dock att om du sedan filtrerar på resultatsidan, så är det länken i adressfältet du ska kopiera och inte via knappen "Länk till träfflistan".

Alternativ 1
Du kan ta fram länken för den utsökning du vill ha och som det beskrivs i instruktionerna. Du ersätter sedan tecknen [, ], {, } med annan kod, förslagsvis i programmet Anteckningar:
Klistra in URL:en i Anteckningar och ersätt tecknen (Redigera > Ersätt) enligt följande: [ med %5B, ] med %5D, { med %7B, } med %7D.

Alternativ 2
Du kan skapa länkar själv enligt mönster från hur de såg ut tidigare. I nedan länkar byter du ut önskade parametrar.
De parametrar man varierar är bl.a.

  • organisationsId
  • typ av publikation - nedan artikel, doktorsavhandling och sammanlagd doktorsavhandling. Hur övriga typer benämns kan du hitta genom att göra en utsökning i DiVA och se vad som står.
  • person - antingen via personId (=universitetkonto) eller med personnamn (då kan dock andra personer med samma namn dyka upp i listan).

För att få fram kod/term för önskade parametrar gör du en sökning i DiVA, skapar länk och tittar i länkadressen hur den kodas.
Länk till utsökning i DiVA

Institution/enhet, typ av publikation
http://su.diva-portal.org/dice/atom?query=+organisationId:5250%20+publicationTypeCode:article&start=0&rows=100&sort=year%20desc
http://su.diva-portal.org/dice/atom?query=+organisationId:5250%20+publicationTypeCode:monographDoctoralThesis&start=0&rows=100&sort=year%20desc
http://su.diva-portal.org/dice/atom?query=+organisationId:5250%20+publicationTypeCode:comprehensiveDoctoralThesis&start=0&rows=100&sort=year%20desc

Person
http://su.diva-portal.org/dice/atom?query=+organisationId:5250%20+publicationTypeCode:article%20+personId:alb&start=0&rows=100&sort=title_sort%20desc
http://su.diva-portal.org/dice/atom?query=+organisationId:5250%20+publicationTypeCode:article%20+personName:Ake%20Bergman&start=0&rows=100&sort=title_sort%20desc