Utveckling och releaser

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Polopolymanual
  4. Om Polopoly
  5. Utveckling och releaser

Utveckling och releaser

Polopoly vidareutvecklas fortlöpande i syfte att möta behoven av nya och förbättrade funktioner och för att ständigt förbättra kvalitén, tillförlitligheten, och prestandan i systemet.
Planerad utveckling och genomförda releaser

På gång just nu

Nu arbetar vi bland annat med följande saker kring publiceringsverktyget:

  • Justeringar och kompletteringar nya mallar
  • Buggrättningar

Information om webbprojektet på su.se/webb2021

Kända fel och åtgärder

Här listar vi in kända fel som inte hunnit åtgärdats och tips om åtgärder som du som webbredaktör kan göra för att inte besökare ska drabbas av dessa fel.