Det som (i gamla mallarna) kategoriseras som ”Nyheter su.se”, "Nyheter utbildning på su.se", ”Nyheter forskning su.se” och ”Nyheter samverkan su.se” syns numera i nyhetslistan på startsidan på su.se (och motsvarande på su.se/english). Därför behöver vi strama upp vad som får kategoriseras till dessa kategorier och har tagit fram nya riktlinjer. Dessa ligger också till grund för det som visas i listorna under ingångarna Utbildning och Forskning.

Riktlinjer för att använda globala kategorier

Nyhetsartiklar och evenemang på den centrala webben ska rikta sig till en extern publik och ha ett allmänintresse. Nyhetsartiklarna måste ha en ingress och en puffbild (som är anpassad till puffbildsformatet). 

Nyheter och evenemang i den svenska nyhetslistan ska vara på svenska och nyheter och evenemang i den engelska nyhetslistan och kalenderlistan ska vara på engelska. Nyheter och evenemang på övriga språk kan också publiceras i den engelska nyhetslistan och kalenderlistan. 

Exempel på nyheter som inte bör finnas i de centrala nyhetslistorna: 

  • Nyheter som främst riktar sig till studenter och medarbetare vid institutionen och inte kan förväntas ha intresse utanför institutionen. 
  • Seminarier och andra evenemang som vänder sig enbart till medarbetare och/eller studenter vid institutionen och/eller vissa forskargrupper. 
  • Artiklar som endast radar upp de senaste publikationerna från institutionen.
  • Anslag till en specifik forskare som är en del av ett större anslag till exempel från Vetenskapsrådet (eftersom att redaktionen på den centrala webben gör samlingsnyheter om dessa och det blir då dubbelpublicering i de centrala nyhetslistorna). 
  • Artiklar som enbart är referat till en artikel publicerad i media (till exempel en intervju med en forskare) ska inte publiceras i de centrala nyhetslistorna. Anledningen är att de redan har publicerats i media, och att de som framförallt är intresserade av dessa artiklar är personer på samma institution.