Allmänt

Lägger du in ett ärende via Serviceportalen med en fråga kopplat till webben och Polopoly kommer denna fråga att läggas i en kö som bevakas av personer från IT-avdelningen och Kommunikationsavdelningen. Du kommer att få respons kring din fråga inom 48 timmar. Under semestertider och långhelger råder sänkt beredskap kring Polopoly.

Vem kontaktar du om vad? 

För redaktörer på universitetets centrala webbplatser

(www.su.se, www.su.se/medarbetare, www.su.se/english och su.se/staff)

Felanmälan

Frågor om struktur, innehåll och behörighet

  • På su.se, su.se/english, su.se/medarbetare och su.se/staff, kontakta suwebb@su.se

Frågor om Polopoly och dess funktioner och mallar

Önskemål om ny funktionalitet

För redaktörer på övriga webbplatser

(institutioner, fakulteter, centra och institut)

Felanmälan

Frågor om struktur, innehåll och behörighet

  • Är du webbredaktör, kontakta din huvudredaktör
  • Är du huvudredaktör, använd Serviceportalen

Frågor om Polopoly och dess funktioner och mallar

  • Är du webbredaktör, kontakta din huvudredaktör
  • Är du huvudredaktör, använd Serviceportalen

Önskemål om ny funktionalitet