Utbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Polopolymanual
  4. Om Polopoly
  5. Utbildning

Utbildningar

Det finns två utbildningsnivåer: huvudredaktörsutbildning (högst behörighet) och webbredaktörsutbildning (begränsad behörighet till vissa delar).

webbstugor kan sedan redan utbildade huvudredaktörer i Polopoly 9 komma och få hjälp med specifika problem, bolla idéer kring struktur, innehåll och funktionalitet. De som gått en webbredaktörsutbildning erbjuds brush-ups där vi går igenom de vanligaste momenten och svarar på dina frågor.

Varje webbplats i Polopoly måste ha en ansvarig huvudredaktör (webbplatsansvarig) som är informations- och innehållsansvarig å prefektens eller motsvarande enhetschefs vägnar.  För att bli ansvarig huvudredaktör krävs förutom en huvudredaktörsutbildning i Polopoly även en del kompletterande utbildningsmoment som erbjuds genom Kommunikationsnätverket.