Kategorisera

Kategorisering används inom webbpubliceringssystemet för att samla olika typer av innehållsobjekt inom ett "virtuellt" ämne/område. När kategoriseringen används inom Polopoly för alla resurser, till exempel artiklar, bilder, videor, element med mera blir det lättare för redaktören att söka efter innehåll som t ex Avdelningar och Artiklar.

Dessutom kan kategorisering med fördel användas i olika listor som exempelvis publiceringsköer för att automatiskt filtrera fram det innehåll som önskas. Kategoriseringsstrukturen i Polopoly liknar strukturen mappträdet i en dator.
Guide för att skapa köer och listor

Det är möjligt för en huvudredaktör att enkelt att skapa nya lokala kategorier för sin webbplats med en individuell trädstruktur av huvud- och underkategorier.
Guide för att skapa kategorier

Skapa innehållslistor

Inom Polopoly används innehållslistor för att samla olika typer av innehållsobjekt för olika sammanhang, exempelvis kan detta vara en lista med artiklar och puffar i en löpsedel eller en lista på artiklar i en nyhetslista. Listorna innehåller endast referenser (länkar) till olika innehåll. När sidan är i redigera-läge kan du ändra ordningen på artikarna i listan genom att dra och släppa ikonerna (undantag är metadrivna listor).

Skapa publiceringskö

En publiceringskö är ett sätt att skapa listor med olika innehåll och kan vara manuell eller metadriven (med hjälp av kategorier). Publiceringsköer används i många element för att ge dem innehåll, till exempel bild- och listelement.

  • Manuell publiceringskö
    I den manuella publiceringskön kan en redaktör manuellt välja vilket innehåll som ska placeras i kön, innehållet kan vara artiklar, videofilmer eller bilder.
  • Metadriven publiceringskö
    I den metadrivna publiceringskön kan en redaktör välja att "samla" allt innehåll per innehållstyp (artiklar, videofilmer eller bilder) och/eller per ämnesområde, med andra ord alla bilder som är kategoriserade med "medarbetare" eller alla artiklar som är kategoriserade med "utbildning".

Länka

Länkning är det mest förekommande sättet inom Polopoly att återanvända innehållsobjekt på olika platser utan att behöva skapa nytt innehåll varje gång. Man kopierar referensen till innehållsobjektet och klistrar in den på en ny plats och du har fortfarande bara skapat ett enda innehållsobjekt. Du kan gå in på innehållsobjektet på varje plats referensen ligger för att uppdatera den, och då uppdateras det på alla platser det är publicerat.

Publicera, avpublicera och tidsstyra

När du klistrar in referensen till en artikel på t.ex. löpsedeln blir den tillgänglig för webbplatsens externa besökare. Du kan avpublicera artikeln genom att tidsstyra den och då blir innehållet inte längre tillgängligt för besökarna men artikeln finns fortfarande kvar i redaktörsgränssnittet och är redigerbar. 

Artiklar och marknadsföringsytor kan tidsstyras genom att bestämma vid vilket datum och klockslag som artikeln ska publiceras alternativt avpubliceras.

Förhandsgranska

Genom förhandgranskningsfunktionen har du alltid möjlighet att se hur innehållet kommer att se ut för besökare innan du sparar objektet.