I Polopoly webbpubliceringssystem kallas de olika typerna av innehåll innehållsobjekt: sidor, artiklar, element och resurser. Huvudobjekten i Polopoly är dock sidor och artiklar.

I Polopoly skapar du ett innehåll en gång och därefter har du möjlighet att återanvända det överallt på olika platser inom systemets olika webbplatser. För att lägga in en sida på andra platser kopierar man endast referensen till sidan och klistrar in den på en ny plats och du har fortfarande bara en enda sida skapad. Du kan gå in på referensen till sidan på varje plats den ligger för att uppdatera den, och då uppdateras sidan på alla platser den är publicerad.

Detsamma gäller för det som kallas resurser: exempelvis filer, bilder, länkar, videos, flashobjekt, flöden (RSS) och publiceringsköer.

Sida/sidlayout

En sida och dess sidlayout används för att bygga upp en webbplatsstruktur. Med sidor strukturerar man information på ett sätt så att den blir lättare att arbeta med. Det enklaste sättet att visualisera denna struktur är att se sidorna som mappar i en trädstruktur.
Inom en sida kan man både publicera artiklar och undersidor. En artikel skapas inom en sida. Denna sida blir artikelns hem, eller förälder, den sida där det först publicerades.

Element

Detta innehållsobjekt används för att lägga till olika webbfunktioner (element) inom administrationsgränssnittet på en sida och när den publiceras kommer den att både visas och användas på framsidan av besökarna. Element kan vara exempelvis:

Artikel

En artikel är ett informationsbärande innehållsobjekt som används i olika sammanhang på webbplatsen. Därför kan samma artikelresurs anges i flera olika puffar, listor etc.
Guide

Resurser

Dessa används för att lägga till olika typer av nytt innehåll som är återanvändbart på olika platser i webbsystemet
Exempelvis finns:

 • Bilder
  Används för bilder som används i olika sammanhang på en webbplats. Därför kan samma bildresurs anges i flera olika artiklar etc.
  Guide
 • Videos
  Denna liknar bildresursen, med den huvudsakliga skillnaden att detta element ger funktionalitet för att ladda upp både videofiler och länkar till externa videofiler (URL: s).
  Guide
 • Filer
  Denna tillåter redaktörer att ladda upp och publicera filer på webbplatsen.
  Guide
 • Flasher
  Används för att presentera en flashapplikation i Polopoly.
  Guide
 • Länkar
  Gör det möjligt för redaktörer att skapa interna länkar till annat innehållsobjekt eller externa länkar till en specifik webbadress.
  Guide