Struktur & funktioner

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Polopolymanual
  4. Struktur & funktioner

Strukturer & funktioner i Polopoly 9

Här hittar du information om hur Polopoly är uppbyggt: vilka strukturer och mallar som finns och vilka funktioner som är inbyggda i detta webbpubliceringssystem.

Här hittar du även information om vilka de olika typerna av redaktörsroller är och vilka behörigheter dessa har samt vilka regler och  riktlinjer som nu finns.