Polopolymanual

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Polopolymanual

Utbildningar och stöd

Med utbildningar, webbstugor, brush-ups och redaktörsmanualen hoppas vi att du har de verktyg som behövs för att arbeta med din webbplats i Polopoly!

Om du ändå behöver support ska du läsa vår kontaktsida

Ordbild med Polopolytermer

Polopolymanual för gamla mallar

Denna manual beskriver struktur, mallar och funktioner för webbplatser i de gamla Polopolymallarna. Vissa funktioner är desamma i de nya mallarna men jobbar du i de nya mallarna ska du istället använda den nya manualen. Den nya manualen är under uppbyggnad och kommer att justeras och kompletteras under våren 2022. 

Redaktörsmanual för webbplatser i nya mallar